Materská škola svätých anjelov strážcov

Zdravotná škola v MŠ 2024

Dňa 31.5.2024 navštívili našu materskú školu študentky so svojou vyučujúcou zo Strednej zdravotníckej školy v Nitre. Deťom priblížili spôsoby, akými už aj ony dokážu pomôcť človeku v kritickej situácii. Rozprávali sme sa o rôznych možnostiach poskytnutia prvej pomoci. Deti mali možnosť vyskúšať si jednoduché úkony ako uloženie tela zraneného do správnej polohy, kým príde pomoc, ako privolať pomoc, prostredníctvom kvízu si zopakovali nadobudnuté informácie. Spôsob zážitkového učenia je jedným z najefektívnejších spôsobov učenia. Ďakujeme za túto príležitosť.

 

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Či veľký, či malý. Každý sa môže modliť ru... / viac
  • Srdce je symbolom lásky - a deti ju dokážu... / viac
  • Sviatok sv. anjelov strážcov, našich patró... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac