Materská škola svätých anjelov strážcov

Muzikoterapia v MŠ

Dňa 29.1.2024 našu materskú školu navštívili milé dámy Mgr. Zuzana Rajčániová a Mgr. Juliana Šaffová z K centra v Bratislave. Obe sú odborníčky v oblasti práce s deťmi. Zuzka vyštudovala klinickú logopédiu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a ďalej sa vzdelávala s cieľom rozvíjať komplexne deti so špeciálnymi potrebami. Julka absolvovala špecializačné štúdium špeciálnej pedagogiky so zameraním na logopédiu a surdopédiu v Levoči a Sociálnu prácu na VŠZaSP sv, Alžbety v Bratislave. Obe dámy pracovali s deťmi v jednotlivých triedach prostredníctvom hudobno-pohybových aktivít s prvkami muzikoterapie. Kým funkciou hudobno-pohybových aktivít je najmä rozvíjanie estetického cítenia, rozvíjanie hudobnosti detí, prebúdzanie pozitívneho vzťahu k hudbe, muzikoterapia sa zameriava na nehudobné ciele ako napríklad pozornosť, pamäť, koordináciu, rozvoj sociálnych interakcií a pod. Deti sa zoznámili s rôznymi netradičnými hudobnými nástrojmi, ktoré si mohli vyskúšať, zapájali počas aktivít takmer všetky zmysly a najmä, dobre sa zabavili. Zuzka a Julka tak spestrili deťom aj pani učiteľkám jedno dopoludnie. Bolo to inšpiratívne stretnutie. Ďakujeme.

 

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Či veľký, či malý. Každý sa môže modliť ru... / viac
  • Srdce je symbolom lásky - a deti ju dokážu... / viac
  • Sviatok sv. anjelov strážcov, našich patró... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac