Materská škola svätých anjelov strážcov

Denný program

 

          Prevádzka MŠ je v čase od 6:30 do 16:30. 

             Deti sa postupne schádzajú do 8:00.

 

 

 

 

Pevne stanovený čas

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

 

Desiata 8:15 – 8:35

Obed 11:15 – 11:45                                        Trieda Púpavky

Olovrant 14:15 – 14:35

 

Desiata 8:40 – 9:00

Obed 11:50 – 12:20                                        Trieda Nezábudky

Olovrant 14:40 – 15:00

 

Rámcovo stanovený čas

Hry a činnosti podľa výberu detí

Zdravotné cvičenie

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Pobyt vonku

Odpočinok

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Krúžkové činnosti, Hry a činnosti podľa výberu detí

Novinky v kocke
  • Hneď po vianočných prázdninách sme sa stre... / viac
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špo... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre pozýva vše... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac
  • Podporte našu školu - darujte 2% (3%) zo s... / viac