Materská škola svätých anjelov strážcov

Denný program

 

          Prevádzka MŠ je v čase od 6:30 do 16:30. 

             Deti sa postupne schádzajú do 8:00.

 

 

 

 

Pevne stanovený čas

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

 

Desiata 8:15 – 8:35

Obed 11:15 – 11:45                                        Trieda Púpavky

Olovrant 14:15 – 14:35

 

Desiata 8:40 – 9:00

Obed 11:50 – 12:20                                        Trieda Nezábudky

Olovrant 14:40 – 15:00

 

Rámcovo stanovený čas

Hry a činnosti podľa výberu detí

Zdravotné cvičenie

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Pobyt vonku

Odpočinok

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Krúžkové činnosti, Hry a činnosti podľa výberu detí

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Či veľký, či malý. Každý sa môže modliť ru... / viac
  • Srdce je symbolom lásky - a deti ju dokážu... / viac
  • Sviatok sv. anjelov strážcov, našich patró... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac