Materská škola svätých anjelov strážcov

Denný program

 

          Prevádzka MŠ je v čase od 6:30 do 16:30. 

             Deti sa postupne schádzajú do 8:00.

 

 

 

 

Trieda Púpavky

Pevne stanovený čas

Rámcovo stanovený čas

 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

(osobná hygiena)

Hry a činnosti podľa výberu detí

 

Zdravotné cvičenie

 

Desiata 8:15 – 8:35

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

 

Pobyt vonku

 

Obed 11:15 – 11:45

 

Odpočinok

 

 

 

 

Trieda Nezábudky

Pevne stanovený čas

Rámcovo stanovený čas

 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu

(osobná hygiena)

Hry a činnosti podľa výberu detí

 

Zdravotné cvičenie

 

Desiata 8:40 – 9:00

Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

 

Pobyt vonku

 

Obed 11:50 – 12:20

 

Odpočinok

 

Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

 

Olovrant 14:40 – 15:00

 

Krúžkové činnosti, Hry a činnosti podľa výberu detí

 

 

Novinky v kocke
  • S pomocou firmy Sanding sa nám podarilo sp... / viac
  • Minister školstva mimoriadne prerušuje pre... / viac
  • Pár riadkov od otca Petra Buranského si mô... / viac
  • V situácii, s ktorou sa dnes pasuje celý s... / viac
  • Ministerka školstva, vedy, výskumu a šport... / viac