Materská škola svätých anjelov strážcov

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra

príjme do pracovného pomeru od 01.09.2024 na voľné pracovné miesto

kategória / podkategória zamestnanca:

 • učiteľ / učiteľka v materskej škole

kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

zoznam požadovaných dokladov:

viac

VÝBEROVÉ KONANIE  vychovávateľ / vychovávateľka v školskom klube detí   Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra

príjme do pracovného pomeru od 01.09.2024 na voľné pracovné miesto

kategória / podkategória zamestnanca:

 • vychovávateľ / vychovávateľka v školskom klube detí

  kvalifikačné predpoklady:
 • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

  zoznam požadovaných dokladov: viac

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra

príjme do pracovného pomeru od 01.09.2024 na voľné pracovné miesto

kategória / podkategória zamestnanca:

• školský psychológ

kvalifikačné predpoklady:

• splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky
č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov,

zoznam požadovaných dokladov:

viac
O počiatkoch bábkarstva nám prišiel porozprávať veľmi zaujímavé informácie pán Matej Šiška PhD. Mohli sme sa dozvedieť, že aj bábky sa rozdeľujú na maňušky, marionety, javajky a pod. Na obrázkoch sme si prezreli tie najstaršie- dokonca aj liturgickú bábku Pána Ježiša Krista, ktorá je uložená v Bazilike minor Sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku( vystavujú ju dodnes pri slávení sviatkov). Ujo Matej nám neskôr aj s bábikami zahral aj krátke divadielko, a neskôr si bábky mohli deti samé vyskúšať.
Ďakujeme za príjemné spestrenie začiatku prázdnin. viac
Prázdniny sú v plnom prúde a my sme sa rozhodli navštíviť dopravné ihrisko so svetelnou signalizáciou. Najprv sme si zopakovali dopravné značky a povedali sme si aké dopravné predpisy budeme dodržiavať. A potom sme si už vytiahli dopravné prostriedky a snažili sme sa jazdiť správne podľa značiek a signalizácie. Bol to výborný deň plný zábavy a hlavne pohybu.
  viac
12.07.2024
Potulky Nitrou
S deťmi sme spoznávali známe sochy a ich význam v Nitre. Pod Nitrianskym hradom neďaleko súsošia Cyrila a Metoda stojí obnovená socha Sv. Jána Nepomuckého, ktorý má vo svätožiare päť hviezdičiek. Pred sochou sa nachádza vydláždený chodník v tvare vĺn a to na znak toho, že tam kedysi tiekla voda Nitrička ( Sv. J Nepomucký je zobrazovaný väčšinou pri vode ako patrón pri povodniach a prírodných pohromách (vďaka spôsobu jeho smrti). Sprevádzal nás pán Matej Šiška PhDr. ktorý nám porozprával aj o ostatných sochách a morovom stĺpe, prečo tam stojí a je tam vyobrazená práve Pannna Mária. Naše potulky starobyou Nitrou sme zavŕšili v Bazilike sv. Emeráma.
Ďakujeme za veľmi pútavý výklad o našej krásnej Nitre.
Veríme, že o to viac si budeme vážiť toto nádherné miesto kde bývame. viac
Deň detí sme oslávili v prírode, kde sme sa spoločne zahrali, zaspievali si, súťažili, a okrem iného sme si spravili aj spoločnú opekačku. Zo srdca ďakujeme rodine Murínovej, rodine Bullovej, rodine Stehlíkovej, rodine Libantových a rodine Sabadošových za pomoc pri realizácii a príprave tohto milého posedenia. Pán Boh zaplať za váš čas, cítili sme aj vďaka vám veľmi príjemne. viac
Naši škôlkari mali možnosť zúčastniť sa veľmi pútavej a zaujímavej akcie organizovanej Fakultou Fyziky UKF v Nitre.
Veľmi nás oslovili pokusy s vodou vo fľaškách, zisťovali sme ako rýchlo dokážeme behať a prirovnávali sme to ku skokom zvierat, zisťovali sme, že sa dá hluk odmerať a pod.
Na inom stanovišti sme mohli pracovať s malým počítačom microbitom a pomocou riadeného počítača sme sa mali pohybovať a vyhýbať sa prekážke. Inde sme si zase vyskúšali ako sa pracuje vo hvezdárni a ďalekohľadom sme si pozreli rôzne poschovávané planétky, viac

Aj tento školský rok sme sa lúčili s našimi predškolákmi. Ako symbol toho, že v našej materskej škole sa im už naplnil ich čas, odniesli svoje tablo, ktoré si môžete pozrieť v Castellum Cafe na Nitrianskom hrade. Našim budúcim prvákom prajeme, aby sa im v škole darilo a nech ich Pán žehná a chráni na ich cestách v živote. 

viac

Exponátmi múzea nás sprevádzal Kamil slimák , ktorý nám predstavil zaujímavosti zo slovenskej fauny našich lesov. Určovali sme stopy zvierat, ktoré sme potom priraďovali.

Následne sme sa pokúsili skákať a zistiť podľa dĺžky nášho skoku aké zvieratko vie takto ďaleko doskočiť.

Ďakujeme za milé spestrenie našich vzdelávacích aktivít o tieto nové zaujímavosti a skúsenosti zo života lesných zvierat. 

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke
 • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
 • Či veľký, či malý. Každý sa môže modliť ru... / viac
 • Srdce je symbolom lásky - a deti ju dokážu... / viac
 • Sviatok sv. anjelov strážcov, našich patró... / viac
 • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac