Materská škola svätých anjelov strážcov

"Svätý Mikuláš, pomáhaj nám z neba, aby sme ľuďom dávali seba..." ... aj týmito slovami piesne deti potešili Mikuláša, ktorý neobišiel našu MŠ. Okrem balíčka s dobrotami však deťom dal omnoho viac - ukázal im, ako môžeme byť darom pre iných... a deti sa spolu s ním podieľali na pomoci trom sestrám tým, že sa zriekli svojho (čokoládového) "groša".

 

(text, foto: Mgr. Katarína Hucíková)

viac

V minulom týždni sme sa rozprávali o čase, dni a noci, hodinách... Na upevnenie tejto širokej témy, no hlavne na obohatenie nášho programu, prijali pozvanie žiaci I.N gymnázia. Deti im povedali naučenú báseň a po nej si každý študent vzal jedno dieťa a dokončil s ním ,,plagátik“. Týchto pár minút (jedna vyučovacia hodina), počas ktorej sa študenti venovali s takou láskou našim maličkým, preletela veľmi rýchlo a lúčenie padlo zaťažko obom stranám. Ďakujeme.

Fotogaléria

 

(text, foto: sr. Teresita)

 

 

viac

Sv. Martin so svojím sluhom a žobrákom nás ani tento rok neobišli. Scénkou nám opäť poukázali na hodnotu skutkov milosrdnej lásky. V srdci nám doznieva ich posolstvo, že aj naše ruky sú stvorené, aby prinášali pohladenie a pomoc.

Fotogaléria

 

(text: sr. Teresita, foto: sr. Diana)

viac


S našimi drobcami sme navštívili Strednú zdravotnícku školu v Nitre počas jej "Dňa otvorených dverí". Milé pani profesorky i študentky nám priblížili učebňu, takmer skutočnú nemocničnú izbu, čo bolo pre deti naozaj veľkým zážitkom.

Fotogaléria

 

(text: Mgr. Katarína Hucíková, foto: Mgr. Lenka Nováková, Mgr. Katarína Hucíková)

viac

V piatok 11.11. 2016 k nám zavítala vzácna návšteva. PhDr. Mária Krištofová, PhD. so študentmi zo Strednej zdravotníckej školy nás prišli naučiť, aký dôležitý je život človeka a ukázať nám spôsoby, vďaka ktorým by sme tak mohli zachrániť nejeden ľudský život. 

Študenti navštevujúci "Krúžok prvej pomoci" mali pripravené 4 stanovištia, na ktorých sa deti prestriedali.

viac

Počas vychádzok s deťmi sme si všimli , že sa komerčne "zvianočnieva" už nejaký ten čas. Tentokrát nás nohy zaviedli do Centra voľného času Domino, kde sme sa nechali príjemne nabudiť na pomaly sa blížiace vianočné sviatky na výstave betlehemov a vianočných ozdôb vyrobených rôznymi technikami a z rôznych materiálov. Na perníkový sa nám všetkým zbiehali slinky. 

Fotogaléria

 

(text, foto: Mgr. Katarína Hucíková)

viac
10.11.2016
Zdravé zúbky

V našej materskej škole sme privítali ďalšiu vzácnu návštevu - dentálneho hygienika Bc. Petra Jurčáka. Avšak, neprišiel sám - pomáhala mu ružová dračica. Ukázali nám, čo sa deje so zúbkami, keď sa na nich objaví zubný kaz. Dôležitejšie však bolo naučiť sa, ako sa treba o zúbky starať, aby zubný kaz nemal žiadnu šancu sa k nám dostať. A tak si detičky trénovali správnu techniku umývania zúbkov.

Fotogaléria

Ďakujeme za venovaný čas a milý prístup.

viac

Es war einmal ein............. , alebo kde bolo tam bolo, prihováral sa nám slávny nemecký zberateľ ľudových rozprávok Jacob Grimm, ktorý z ďalekých krajín priniesol novú rozprávku o Jankovi a Marienke. Príbeh bol naozaj veľmi napínavý, interaktívny s využitím rôznych svetelných a zvukových efektov. My, škôlkari, sme sa však vôbec nebáli, miestami sme našim rozprávkovým hrdinom aj niečo našepkali a držali palce, aby všetko dobre dopadlo. Ďakujeme našim kamarátom hercom za milé privítanie a pútavo zahraný príbeh a taktiež za spoločné fotky, ktoré nám budú pripomínať toto milé spoločné stretnutie. A určite sa radi opäť k vám vrátime.  

 

(text: PaedDr. Iveta Matejková, foto: Mgr. Katarína Hucíková)

viac

Každému dal Pán Boh do srdca niečo jedinečné. Často nevieme, čo sa skrýva v nás samotných a nie ešte v iných ľuďoch. Niektorí nájdu svoj POKLAD rýchlo, no mnohí ho hľadajú celý život. Niekedy ho nájdeme sami, no často ho v nás objavia druhí. Skúsme byť dobrodruhovia. Nájdenie pokladu, najmä toho hlboko zakopaného, stojí dobrodruha veľa úsilia. Najťažšie je hľadať poklad tam, kde je terén náročný, príliš tvrdý, neprístupný. Preto je potrebné použiť vhodné nástroje. Pevná vôľa, láska a otvorené srdce sú však istotou.

viac
09.10.2016
Poďakovanie

Úprimné poďakovanie patrí Jurajovi Hnidkovi, za jeho pomoc pri výrobe hliníkových stojanov pre naše postieľky, ktoré nám naozaj uľahčili každodennú manipuláciu s postieľkami pri príprave na odpočinok detí.

 

Ďakujeme za Váš čas a materiál, ktorý ste materskej škole darovali!

Pán Boh zaplať.

 

Kolektív MŠ

 

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke