Materská škola svätých anjelov strážcov
Už je zima, už je mráz, 
kam sa vtáčik, kam schováš?
Našiel som si búdku malú,
tam si chodím po potravu.
 
- Táto básnička sprevádzala našu prácu počas celého týždňa.Vrámci zimy sme sa zamerali aj na vtáčiky, ktoré počas zimy zostávajú u nás. Zima je pre nich veľmi náročným obdobím, ale našťastie sme tu "my", ktorí môžeme pomôcť :). Deti sa oboznamovali  s týmito vtáčikmi, vyrábali kŕmitko, vyfarbovali, strihali, lepili, počítali a súťažili so semienkami a kŕmili holubov.
...Je veľmi dôležité, aby sme si všímali jeden druhého a navzájom si pomáhali... 
viac

Aj tento rok prijali skauti naše pozvanie a priniesli nám betlehemské svetlo. Deti sme pripravili krátkou katechézou, po ktorej sme zatemnili triedu. Samozrejme, deti boli na to pripravené a ich túžba po svetle nám sčasti priblížila túžbu Panny Márie po Ježišovi. Tiež sme si mohli uvedomiť vstup Svetla do tmy sveta. Všetci sme osobne prijali toto svetlo do svojich rúk s túžbou, aby horelo v našich srdciach.

Fotogaléria

viac
22.12.2017
Vianoce 2017

Ani tieto Vianoce nás neobišla Svätá Rodina. Študenti z gymnázia sa ochotne podujali na túto krásnu službu a veľmi dôstojne hrali túto rolu. Panna Mária sa poďakovala deťom za ich prípravu na Ježišovo narodenie. Deti obdarovala svojím materinským požehnaním i čokoládou a sv. Jozef daroval každému dieťaťu papierový lampášik. Po ich odchode sa naša tichá radosť vyjadrila v najrozličnejších zvukoch, pretože sme si všimli množstvo darčekov, ktoré nám sem zoslalo Božské dieťa...

 Fotogaléria

viac

To, že naše deti z materskej školy si dokážu  získať okamžite srdcia všetkých našich hostí, ktorí nás navštívia, sa opať raz  potvrdilo aj v prípade návšetvy študentov nášho gymnázia.
Študenti si pripravili množstvo zaujímavých stanovíšť, kde deti vyhotovovali vianočné pozdravy namotávaním špagátika a následne lepením vytvárali vianočné ozdoby, inde spoznávali rozličné zvieratká, ozdobovali medovníčky, ochutnávali všakovaké dobroty, nacvičovali v sprievode hudobného nástroja Tichú noc, skladali puzzle, pexeso, hádali hádanky, prechádzali cez prekážkovú dráhu a na záver nám študenti zahrali krátke divadielko o narodení Ježiška. Na koniec si deti formou kvízu zopakovali celý príbeh a za odmenu si odniesli sladkú odmenu. To, aké veľké srdce majú naši študenti, bolo vidieť a cítiť počas celého dopoludnia. Veľká vďaka patrí prof. Murárikovi, sr. Clarisse, študentom a rodičom, ktorí nám sponzorovali sladké odmeny. Srdečná vďaka a pán Boh zaplať za vydarenú akciu a pekný zážitok.
Milí študenti - u nás ste vždy vítaní!

Fotogaléria

viac

Deti potrebujú byť neustále v pohybe a pre ich správny vývin sú veľmi dôležité aj zdravotné cvičenia, ktoré sú zaradené do nášho výchovno-vzdelávacieho procesu. V rámci prevencie a vytvorenia pozitívneho vzťahu k lekárom prišiel do našej MŠ ortopéd MUDr. Ján Petruška PhD, ktorý svojim veľmi milým prístupom skontroloval deťom chodidlá a správne držanie tela. Veľmi pekne mu ďakujeme za jeho odporúčania, pomoc a ochotu.

Fotogaléria

viac

Predvianočný čas sa v našej MŠ, už tradične, niesol v znamení príprav na spoločné vianočné vystúpenie detí z oboch tried. Prelínanie zimného príbehu, v ktorom si zvieratká vzájomne pomáhali s príbehom narodenia Ježiška, nám pripomenulo zoslanie Božej lásky na zem a našu úlohu - rozdávať ju vôkol seba. 

Želáme - tak, ako vám to vinšovali detičky: "... nech všetkých obídu zloba a hádky... Prajeme vám, všetkým, v tom novom roku viac milých úsmevov s iskierkou v oku... "

Fotogaléria

viac

Najkrajšie sviatky v roku sú predo dvermi, vianočný príbeh s deťmi nacvičený, tak sme išli predviesť našim priateľom - seniorom, čo pre nás Vianoce znamenajú.  Všetci sme mali radosť z predstavenia, ako archanjel Gabriel zvestuje radostnú novinu Márii, ale i Máriino dôverné prijatie Božej vôle, vytrvalú cestu kráľov za svojim cieľom a najmä, priblíženie Boha človeku - ako sa v maštaľke narodila LÁSKA. 

Fotogaléria

viac

"Svätý Mikuláš, pomáhaj nám z neba, aby sme ľuďom dávali seba. Aby sme Ježiša v srdci mali, mamke a ockovi radi pomáhali."

Týmito slovami piesne deti vyjadrili prosbu i vďaku sv. Mikulášovi, ktorý prišiel ukázať nielen im, ale i nám, dospelým, dôležitosť dobrých skutkov robených v skrytosti.

Ďakujeme sestre Márii Marthe a študentom gymnázia za ich obetovaný čas, vynikajúce herecké i hudobné výkony. 

 Fotogaléria

viac

To bola téma týždňa, počas ktorej sa deti učili spoznávať  hodiny, denný režim, dni v týždni, ktoré vedia  vymenovať aj po nemecky, prešli sme si i ročné obdobia a ich typické znaky. Podľa nástenky (fotogaléria) sme spoznávali seba i svojich kamarátov a už sme s ľahkosťou vedeli povedať, kto sa narodil v ktorom ročnom období.
Po tejto téme nasledovala téma: Advent. Okrem adventného venca sme si  spoločne vyrábali krásne adventné kalendáre podľa ktorých vidíme, ako sa každým dňom blíži narodenie Pána Ježiša.

Fotogaléria

viac
04.12.2017
Naše zúbky

Bc. Peter Jurčák so svojou  zúbkovou „dračicou“ bol našimi deťmi opäť  srdečne privítaný. Deti si prakticky na svojich zúbkoch podľa jeho pokynov vyskúšali ich správne umývanie. Obrázkami bacilu a kazov boli veľmi povzbudené k zodpovednej starostlivosti  o svoje zúbky.

Fotogaléria

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke
  • Spoločenstvo Spojenej katolíckej školy v s... / viac
  • / viac