Materská škola svätých anjelov strážcov

Ku koncu školského roka sme vyprevadili budúcich prváčikov. Prajeme im, aby každého z nich škola formovala ďalej k životnému poslaniu, aby objavili a rozvíjali svoje talenty, vytvárali nové priateľstvá, aby predmetom spokojnosti neboli známky, ale snaha, ktorú do učenia vložia. 

Fotogaléria

viac

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia volkswagen slovakiaNadácia Volkswagen prostredníctvom svojho grantového programu  "Nemčina do materskej školy" poskytla našej materskej škole príležitosť uskutočňovať kvalitnú výučbu cudzieho jazyka hravou formou a veku primeraným sposobom počas celého školského roka. Náš projekt s názvom - "Šteboceme po nemecky" získal finančné prostriedky, prostredníctvom ktorých sa mohli naše pani učiteľky vzdelávať a absolvovať školenie - Innovative Sprachvermittlung, ako aj absolvovať ďalšie vzdelávanie a školenie inovatívnou metódou Hocus- Lotus pre deti vo veku od menej ako 3 do 12 rokov.  Taktiež poskytla prostriedky  na kúpu metodických materiálov , a hradila aj ďalšie náklady spojené s výukou. 

Veľký  prínos vidíme aj v tom, že Nadácia Volkswagen okrem iného cielene pomáha školám s budovaním nemeckého zázemia pre deti od útleho veku, to znamená pomáha učiteľom hlavne sprístupňovať im nové trendy vo vyučovaní cudzieho jazyka napr. formou experimentovania   a využívania všetkých zmyslov vo vyučovaní, čím sa daný proces pre deti stáva atraktívnejším a zmysluplnejším. Deti sa počas roka učili s postavičkami Hocus a Lotus, učili sa s Hansom Hase a jeho rodinou, veľmi obľúbená bola postavička Rote Socke, veľa  sme experimentovali  s materiálmi, farbami, jedlom a veľa sme aj spievali a hrali sa. 

Naša materská škola na základe získaných skúseností a osvojovaním jednotlivých metodík plánuje  aj naďalej pokračovať vo výučbe cudzieho jazyka a bude sa snažiť získané skúsenosti  a poznatky detí pri osvojovaní cudzieho jazyka v hlbšej miere rozvíjať. Cieľom je poskytnúť všetkým našim deťom možnosť osvojovania si cudzieho jazyka už v materskej škole a na tieto základy budovať ďalej na 1. stupni základnej školy, ako hovorí aj nadácia Volkswagen a my sa  s jej mottom tiež stotožňujeme pretože " vedomosti tvoria budúcnosť".

Veľké ďakujem patrí Nadácii Volkswagen, za ich podporu a finančnú pomoc pri realizovaní našich aktivít v materskej škole. 

Fotogaléria

viac

Rozhodli sme sa popasovať s dopravnými pravidlami. Ale skôr, ako sme vyšli na dopravné ihrisko, privítala nás milá pani policajtka, aby sme si spolu s ňou zopakovali dopravné značky a čo všetko nás môže prekvapiť priamo v premávke. Nezabudla nám pripomenúť, aké je nesmierne dôležité používať reflexné prvky, či už ako chodci alebo cyklisti.  No a po teórii nasledovala prax a to sme sa už veru všetci vyšantili, samozrejme, podľa pravidiel :) Fotogaléria

viac

Posledné dni nám v materskej škole spríjemnili a obohatili aj rodičia našich detí. Veľké poďakovanie patrí Margarétkinej mamine, ktorá vďaka svojej záľube potešila deti a zmenila ich na tigrov, gepardov, motýle, šteniatka. O tom, že má naozaj talent, sa presvedčíte vo fotogalérii. Celá naša škôlka rozvoniavala vďaka Agátkinmu ocinovi, ktorý tiež obetoval svoj čas a prišiel deti potešiť výbornou cukrovou vatou. Deťom nielenže veľmi chutila, ale ich aj zaujala jej výroba. V ten deň sme mali ešte jednu vzácnu návštevu a to priamo z divadla, pána Ivana Gontka, ktorý prišiel deťom prečítať rozprávky. Bolo im vzácne, že im v škôlke číta niekto iný ako pani učiteľky. Pán Gontko mal pre nich pripravené ešte jedno prekvapenie - mohli si skúsiť hrať na verklíku.

Zo srdca ďakujeme všetkým týmto vzácnym ľuďom!

Fotogaléria

viac
20.06.2018
Na hrade

Škôlkari sa už nevedeli dočkať, kedy navštívia vzácne miesto - Nitriansky hrad. Milo nás privítala pani Svajčíková a riaditeľ Diecézneho školského úradu PaedDr. Peter Buranský, ktorý nám odovzdal aj srdečný pozdrav od otca biskupa. Previedli nás takými zákutiami hradu, do ktorých sa už asi len tak ľahko nedostaneme. Hľadanie pokladu v Diecéznom múzeu bolo pre všetkých taktiež veľkým zážitkom. Truhlicu, ktorú deti objavili, nebolo jednoduché odniesť, bola plná sladkého prekvapenia. Na malú chvíľu sme sa boli stíšiť v katedrále a potom nás už v areáli hradu čakali sokoliari spolu s dravcami, aby nám predviedli lietanie a lovenie koristi zblízka. Sokoliari majú svojich kamarátov naozaj radi, každého nám predstavili a prezradili na nich aj to, aké majú vlastnosti, odkiaľ pochádzajú a čo radi lovia. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o taký vzácny a bohatý program pre nás!

Fotogaléria

viac

Naše deti trénovali na tanečnom krúžku počas celého školského roka pod vedením lektoriek z Akadémie tanca a Základnej umeleckej školy J. Rosinského. Svoju usilovnosť nám predviedli v krátkom programe.

Fotogaléria

viac

Tento krásny deň oslávili deti z triedy Púpavky v Poľnohospodárkom múzeu. Veľmi sa tešili z lietadla, z ktorého kedysi skákali parašutisti a vyskúšali si pozíciu pilota vo vrtuľníku. Zažili tri zaujímavé jazdy a každá z nich mala svoje čaro - jazda traktorbusom, parným vlakom a detským elektrickým vláčikom. Okrem zábavy sa v “objaviteľskom kútiku” dozvedeli zaujímavé veci. Zahrali si na zvoncoch a s dobrou náladou sme sa vrátili do škôlky.

Fotogaléria

viac

Spolu s deťmi sme sa zúčastnili 19. ročníka Festivalu V4 v Starom divadle Karola Spišáka. Z ponuky sme využili dve predstavenia. Herci z Maďarska nám počas predstavenia "História lietania" veľmi pútavo a humorne predstavili neustále narastajúcu túžbu človeka lietať. Vďaka predstaveniu českých herečiek "Cez les" sme všetkými zmyslami vnímali prechádzku dievčaťa lesom. Spolu s ňou sme prežívali radosť, prekvapenie ale i strach. Po predstavení mali možnosť porozprávať sa s herečkami a deti túto možnosť s radosťou využili. Vďaka týmto možnostiam deti spoznávajú divadelný svet, ktorý ich tak veľmi fascinuje.

viac

Opäť sme sa vybrali na návštevu k starkým na Zobor, aby sme ich potešili vystúpením a detským smiechom. Pre deti to bol krásny čas, kedy sa mohli realizovať a venovať kúsok seba ľuďom, pre ktorých prítomnosť detí nie je samozrejmosťou. Tešíme sa, že radosť bolo vidieť na tvárach všetkých zúčastnených.

Fotogaléria

viac

Prvý jún patril deťom, špeciálne pre deti MŠ pripravila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre vedecký deň s názvom VEDET - Skok do vedy. Odborníci z rôznych katedier Fakulty  prírodných vied pripravili zaujímavé ukážky z jednotlivých oblastí každodenného života. Na stanovištiach sme sa dozvedeli  o užitočných, ale aj škodlivých mikroorganizmoch pod mikroskopom, skladali sme rovinné a priestorové útvary a sledovali rozličné matematické zábavky a optické klamy. Na inom stanovišti sme ďalej hľadali  a spoznávali  drahé kamene a triedili ich podľa farieb. Dokonca sme si mohli naprogramovať aj maznáčika Micro: Bit. Zdravotníci nás naučili  niečo o tom, ako môžeme niekomu zachrániť život, ale aj mnoho ďalších zaujímavých informácií. 
A ako sa nám tento deň páčil? Reakcie detí a ich spokojné úsmevy vraveli  za všetko. Na záver sme si ako odmenu odniesli krásny diplom s vlastným odtlačkom ruky.

Srdečná vďaka patrí všetkým pedagógom a študentom, ktorí nás pútavou formou a milým prístupom sprevádzali počas tohoto dňa.

Špeciálne poďakovanie patrí vedeniu UKF a koordinátorke projektu PaedDr. Ľubomíre Valovičovej, PhD.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Fotogaléria

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke
  • Nadácia Volkswagen prostredníctvom svojho ... / viac
  • K nadobudnutiu platnosti zákona č. 18/2018... / viac