Materská škola svätých anjelov strážcov

Školský vzdelávací program

 

Školský vzdelávací program "Poznávaj srdcom" je druhou úrovňou dvojúrovňového kurikula. Prvou úrovňou je Štátny vzdelávací program. Učebné osnovy nášho ŠkVP sú minimálne v rozsahu výkonových štandardov uvedených v Štátnom vzdelávacom programe.

Čo budú deti našej MŠ v priebehu školského roka poznávať, sa dozviete tu.

 

 

 

 

 

Novinky v kocke
  • S pomocou firmy Sanding sa nám podarilo sp... / viac
  • Minister školstva mimoriadne prerušuje pre... / viac
  • Pár riadkov od otca Petra Buranského si mô... / viac
  • V situácii, s ktorou sa dnes pasuje celý s... / viac
  • Ministerka školstva, vedy, výskumu a šport... / viac