Materská škola svätých anjelov strážcov

Školský vzdelávací program

 

Školský vzdelávací program "Poznávaj srdcom" je druhou úrovňou dvojúrovňového kurikula. Prvou úrovňou je Štátny vzdelávací program. Učebné osnovy nášho ŠkVP sú minimálne v rozsahu výkonových štandardov uvedených v Štátnom vzdelávacom programe.

Čo budú deti našej MŠ v priebehu školského roka poznávať, sa dozviete v prílohe 1 a prílohe 2.

 

 

 

 

 

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Či veľký, či malý. Každý sa môže modliť ru... / viac
  • Srdce je symbolom lásky - a deti ju dokážu... / viac
  • Sviatok sv. anjelov strážcov, našich patró... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac