Materská škola svätých anjelov strážcov

Školský vzdelávací program

 

Školský vzdelávací program "Poznávaj srdcom" je druhou úrovňou dvojúrovňového kurikula. Prvou úrovňou je Štátny vzdelávací program. Učebné osnovy nášho ŠkVP sú minimálne v rozsahu výkonových štandardov uvedených v Štátnom vzdelávacom programe.

Čo budú deti našej MŠ v priebehu školského roka poznávať, sa dozviete tu.

 

 

 

 

 

Novinky v kocke
  • Nadácia Volkswagen prostredníctvom svojho ... / viac
  • K nadobudnutiu platnosti zákona č. 18/2018... / viac