Materská škola svätých anjelov strážcov

Dostali sme pozvanie zo základnej školy, aby sa budúci prváci prišli pozrieť, ako to v takej škole vyzerá. Deti si skúsili čo všetko sa robí na matematike, výtvarnej a telesnej výchove, ako sa sedí v školských laviciach a stretli aj svojich kamarátov - bývalých škôlkarov. Školáci i škôlkari mali z návštevy veľkú radosť. 

Fotogaléria

viac
Tentokrát sme sa s našou kamarátkou a výtvarníčkou Katkou Jahnovou zamerali na kreslenie portrétu Bl. Anky Kolesárovej. Ako sa taký portrét tvorí sme si najprv vyskúšali na výkres, kde sme sa snažili postupovať podľa pokynov skúsenej výtvarníčky.
A ako sa nám to podarilo na samotnom plátne? Tak sa sami presvedčte. 
 
viac

Prvé týždne nového školského roka sa v triede Nezábudky niesli v duchu zoznamovania, utvárania kolektívu, osvojovania si triednych pravidiel. Navštívili sme aj knižnicu, kde nás pasovali za rytierov a rytierky a naučili sme sa, aké sú knihy vzácne a ako s nimi zaobchádzať tak, aby sme ich nezničili. Po takmer mesiaci v škôlke môžeme povedať, že nás čaká zábavný, inšpirujúci, priateľský a veľmi vzácny spoločný čas. 

Fotogaléria 

viac

V piatok 18.3. sa naši budúci prváci, ale aj mladšie Nezábudky, zúčastnili na školskom vyučovaní v triede 1.B. Ďakujeme pani učiteľke Škultétyovej, že sa nás s láskou a trpezlivosťou ujala a našim škôlkarom hravou formou priblížila, na čo sa môžu v škole tešiť. Deti boli smelé, s radosťou odpovedali na otázky, vyskúšali si prácu s interaktívnou tabuľou, vypracovali spolu s pani učiteľkou pracovný list a zažili, aké to je sedieť v školskej lavici. Ďakujeme tiež prvákom, ktorí veľmi ochotne našim škôlkarom pomáhali a odpovedali na ich zvedavé otázky. Deti mali zo zážitku v škole radosť a okrem odmien si odniesli aj úsmev a presvedčenie, že v škole bude fajn. 

Fotogaléria

viac

Počas novembra sme sa porozprávali o sviatkoch ako Pamiatka zosnulých a Sviatok všetkých svätých. Postupne sa zoznamovali so životnými príbehmi svätých.. Na dvore materskej školy „brigádovali“ J, dostali nové detské hrable a metly a mali z práce veľkú radosť. Počas mesiaca sa postupne začali pripravovať na nadchádzajúci advent, vytvorili si adventné venčeky, ktoré im p. Peter posvätil. Pripravovali darčeky pre svojich najbližších, diskutovali o zmysle vzájomného obdarovania a začali aj s nácvikom vianočnej besiedky, z ktorej majú veľkú radosť J.

December začali čítaním adventných príbehov na každý deň, vytvorili si veľký stromček, ktorý každý deň zdobili ozdôbkami. Materskú školu navštívil aj sv.Mikuláš, pre ktorého si deti pripravili básničku aj pieseň.  Vytvorili tiež videopozdrav k vianočným sviatkom pre o. biskupa. Oslávili tiež sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pokračovali tiež s prípravou vianočnej besiedky a vytváraním darčekov pre svojich blízkych a priateľov materskej školy. Fotogaléria

viac

Hneď na úvod októbra sa Nezábudky oboznámili so sviatkom sv. anjelov strážcov, vytvárali anjelikov, zdramatizovali spoločne príbeh o Azariášovi. Pozornosť sme tiež venovali Ružencovej Panne Márii, jej detstvu, životu, deti vytvárali naozaj fantastické podoby ruženca, tvorili kytice kvetov pre Pannu Máriu. Prostredníctvom japonskej techniky kamishibai pracovali s rozprávkovými príbehmi, reprodukovali rozprávky s oporou o ilustrácie a rozvíjali tak komunikačné zručnosti. Pokúsili sme sa tiež o recykláciu papiera zo starých letákov a dá sa povedať, že náš pokus bol úspešný J. Nezabudli sme ani na našich starých rodičov, deti nám svojich starkých predstavili, maľovali ich a tiež si zahrali rozprávku o tom ako dedko ťahal repku. Fotogaléria

viac

Naše dni ubiehajú veľmi rýchlo.... Už sme sa rozprávali aj o jeseni, o ovocí a zelenine. Naučili sme sa miešať farby - no k tomu sme potrebovali zásterky,  ktoré sme si sami vyzdobili a budú nám slúžiť počas celého šk. roka. Našich patrónov: anjelov strážnych sme tiež oslávili ako sa patrí. Fotogaléria vám ukáže, že v našej škôlke spoznávame veľa vecí a rastú naše priateľstvá.

viac

Začali sme spolu len pred pár dňami a už sme vytvorili spoločenstvo, priateľstvá, zvykli sme si na denný program a tiež sme sa stihli aj niečo naučiť. Náš deň začína rozcvičkou, počas ktorej sme sa tento týždeň naučili aj básničku, (vieme ju aj ukazovať): 

 

Už sme v lese sú tu stromy, 

jeden tu a druhý tu. 

Vietor máva vetvami, 

vtáčky letia nad nami. 

Malý zajko skáče v lese, 

veverka si orech nesie.

Medvedík sa prevaľuje,

ku spánku sa pripravuje. Fotogaléria

Po rozcvičke sa v rannom kruhu rozprávame o svojich zážitkoch a krátkou modlitbou

viac

O tom, že naši predškoláci, nie sú už malí škôlkari, svedčí dvojdňový výlet v Starej Haliči, ktorý zvládli úplne výborne. Užili sme si veľa zábavy v zveroparku, pri pokladovke, opekačke, tvorivých dielňach a futbale. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií o včielkach o reštaurovaní sôch a obrazov. Boli sme potešiť starkých v úplne novom Domove dôchodcov a chválili sme spoločne Pána Boha pri sv. omši.

„Vďaka Ti Pane, za krásny výlet, za naše deti a vyprosujeme potrebné milosti pre brata Petra a obetavé sestry Rodiny Panny Márie, vďaka ktorým sa tento výlet mohol zrealizovať.“

Fotogaléria

viac

Pekné ľudové tance a zaujímavé tradičné remeslá sme mohli obdivovať vďaka pozvaniu MŠ sv. Gorazda, ktorá každoročne organizuje Gorazdov folklorníček.

Fotogaléria

viac
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Či veľký, či malý. Každý sa môže modliť ru... / viac
  • Srdce je symbolom lásky - a deti ju dokážu... / viac
  • Sviatok sv. anjelov strážcov, našich patró... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac