Materská škola svätých anjelov strážcov

Ako sme sa mali v septembri...

Mesiac september bol pre všetkých v našej materskej škole veľmi významný.  Už v auguste sme s veľkým očakávaním odrátavali posledné prázdninové dni a tešili sa na príchod našich škôlkarov, aby odskúšali všetko to, čo sa pre nich pripravovalo niekoľko mesiacov. A stalo sa! Škôlkari prišli a postupne sa adaptovali na nové prostredie i nové panie učiteľky, vytvárali si nové kamarátske vzťahy, poznávali nové pravidlá. Toto všetko, čo museli deti v prvé dni absolvovať, nie je vôbec jednoduché, ale zvládli to vynikajúco! No a my, učiteľky, sme skúmali a spoznávali, aké úžasné „poklady“ máme v triede. To, že sú deti veľmi šikovné, sme zistili už v prvý deň. Tešíme sa, že máme v triede spevákov, hercov, výtvarníkov, športovcov a hlavne veľkých pomocníkov.

September bol bohatý aj na témy, ktorým sme sa venovali: Moja MŠ, moji kamaráti, Cesta do MŠ, Rodina, Les, Noe a Abrahám. Navštívila nás i sr. Petra Margaréta, ktorá deťom rozprávala o Sedembolestnej  Panne Márii, o anjeloch strážcoch, ale tiež o tom, ako Pán Boh stvoril svet.

Počas tohto mesiaca, kedy čas ubehol veľmi rýchlo, sa deti stali hercami, ktorí dramatizovali rozprávky, staviteľmi domov a lodí, umelcami, ktorí nám ukázali svoje výtvarné a pracovné kvality. Hrali sme sa aj na prírodovedcov, ktorí skúmali, z čoho sa skladá šiška, ako vzniká les, prečo potrebujeme stromy, poznávali a pomenovávali jednotlivé druhy stromov. Deti ku každej téme vypracovali pracovné listy, v ktorých si utvrdili získané vedomosti. Nezabudli sme ani na grafomotorické cvičenia, ktoré sú súčasťou prípravy detí do ZŠ.

Deti sa učili pracovať s didaktickou pomôckou – včielkou Bee-Bot, pomocou ktorej si postupne rozvinú schopnosť  programovať  a plánovať, orientovať sa v priestore a v neposlednom rade získajú nové vedomosti v rôznych oblastiach.

Naši drobci si veľmi obľúbili školský dvor, kde sa môžu, po čase strávenom v triede, konečne vybehať, bicyklovať, kolobežkovať, šmýkať a hojdať na nových preliezkach. Kto preferuje pokojnejšie trávenie pobytu na čerstvom vzduchu, má možnosť zhmotňovať vlastné predstavy v pieskovisku. Na našom mäkučkom trávniku sa vždy spoločne zahráme rôzne pohybové hry, do ktorých sa deti aktívne zapájajú.

Ak si deti doma pospevujú piesne (pre Vás neznáme), prikladáme texty, aby ste si mohli zaspievať celá rodinka:

Kto stvoril ...žmurkajúce hviezdy...?.... Náš Otec, Boh.

....lietajúce vtáčky....

....vlniace sa more......

....pichľavého ježka.....

....ušatého slona....

....teba, jeho i mňa.....

 

//:Moje malé svetielko, chcem, aby svietilo.://

//:Ježiš mi ho zapáli, chcem, aby svietilo.://

//:Nikto mi ho nesfúkne, chcem aby svietilo.://

//:Skryť ho pod nádobu – nie, chcem, aby svietilo.://

 

Mama varí obed, bude hostina.

Pozerám sa aký dym ide z komína.

Keď je to dym zelený, tvár mám usmiatu,

budeme mať na obed misu špenátu.

 

Mama varí obed, bude hostina.

Pozerám sa, aký dym ide z komína.

Keď je ako páperie z bielej podušky,

budeme mať na obed s bryndzou halušky.

 

Mama varí obed, bude hostina.

Pozerám sa, aký dym ide z komína.

Keď sa z neho valia modré chumáče,

naša mama makové pečie koláče.

 

My sme tu všetci jedna rodina,

spája nás láska Pána Ježiša.

Ozýva sa stále pieseň veselá,

či je štvrtok , piatok a či nedeľa.

 

Vedie, vedie, cesta nová 
do mestečka Poriadkova. 
Kto chce s nami cestovať, 

...musí čisté rúčky mať...
Kto chce s nami cestovať, 
musí čisté rúčky mať. 

... všetko popapať 
... čisté zúbky mať 
... hračky upratať 
... sa sám obliekať

 

Ide, ide vláčik, ide, ide vlak.

A vy, milé deti, poďte nasadať.

Pôjdeme my do Popradu,

kúpime si čokoládu.

Ide, ide vláčik, ide, ide vlak.

 

Ide, ide.....

Pôjdeme my do Nitry,

budeme tam raz-dva-tri.

Ide, ide....

 

Varím polievočku pre ocka a pre mamičku,

varím polievočku aj ja si z nej dám.

Mrkva, hrášok, zeleninka,

po nej sa nám dobre spinká,

mňam, mňam polievočka chutná je a fajn.

 

Čížiček, čížiček, vtáčik maličký, 
povedz nám čížiček, ako sejú mak?
Aj tak, tak, sejú mak, aj tak, tak, sejú mak. 

...rastie...

...kvitne...

...tlčú...

...jedia...

 

Mám ručníček, mám, komuže ho dám?

nikomu inému, len môjmu milému,

čo ho rada mám.

 

Zajačik v jamôčke sedí a spí.

Úbožiatko, čo je ti, že nemôžeš skákati?

Rýchle skoč, rýchle skoč a vyskoč.

 

Básne

Vyrástol raz jeden dom, ocko s mamkou býval v ňom.

Obaja sa radi mali, dlho sami nezostali.

Raz a dva tu boli deti, slniečko aj na ne svieti.

Už to nie je novina, je to veľká rodina.

 

Bumbovačka

Povedz včela – bum do čela!

Povedz mucha – bum do ucha!

Povedz osa – bum do nosa!

Povedz chrúst – bum do úst!

Povedz cica – bum do líca!

Povedz vločka – bum do očka!

Povedz vrece – bum cez plece!

Povedz zvonec – bum, bum koniec!

 

Modlitby

Pred jedlom:

Otčenáš, všemohúci Pane otvor nám svoje štedré dlane.

Zveme Ťa ku našemu stolu, prisadni, budeme jesť spolu.

 

Požehnajže, Pane, náš, dary čo požívať dáš. //:Amen, aleluja://

 

Po jedle:

Vďaka Ti, dobrý Bože, vďaka, štedro dáš čo len duša žiada.

Ďakujte s nami všetky tvory, ďakujte, veď Pán Boh je dobrý.

 

Vďaka, Pane za dary, za dar lásky a viery. //:Amen, aleluja!://

 

Pred popoludňajším odpočinkom:

Ďakujem, Ježiško, za každý dníček,

nech ma vždy sprevádza z neba anjelíček.

Prosím, bdej nadomnou, stráž moju dušičku,

daj zdravia, pokoja, chráň ocka, mamičku. Amen.

 

Niekoľko fotografií si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Už sa tešíme, čo prinesie mesiac október.

Milí rodičia, ďakujeme za Vašu dôveru.

                                                          Ivetka a Katka

 

(text: Mgr. Katarína Hucíková)

Novinky v kocke
  • Hneď po vianočných prázdninách sme sa stre... / viac
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špo... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre pozýva vše... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac
  • Podporte našu školu - darujte 2% (3%) zo s... / viac