Materská škola svätých anjelov strážcov

Vychádzkou na Zobor sme plnými dúškami nasávali krásu prírody. Túto krásu sme mohli vnímať všetkými zmyslami, čo je pre deti najdôležitejšie. Skúškou odvahy, ktorú deti zvládli výborne, bola návšteva Svoradovej jaskyne. Vstupovali do nej s rešpektom a s úprimnou modlitbou. Deti sa vôbec nesťažovali a zvládli naozaj dlhú túru, z ktorej sme mali krásny pocit.  

Fotogaléria

viac

"To bolo super!" Tak takto nadšené odchádzali deti z dopravného ihriska na Chrenovej. Aby sme zvládli bezpečnú jazdu, pani policajtka nás najskôr v učebni poučila o dodržiavaní pravidiel a bezpečnosti na ceste a potom "šup" na ihrisko. Deti si osvojovali jazdu po pravej strane, reagovať na svetelnú signalizáciu, rešpektovať spolujazdcov a poznať základné dopravné značky.

Fotogaléria

viac

Po veľmi rýchlej adaptácii našich predškolákov sme navštívili Ponitrianske múzeum. Deti obdivovali reštaurované predmety Mgr. Šumichrastovej, ale najväčšiu radosť im urobili zvieratká a to najmä obrovský zubor. Taktiež si s veľkým záujmom obzerali trojrozmerné rekonštrukcie obydlí, staré predmety a šperky.

Fotogaléria

viac

Rozhodli sme sa popasovať s dopravnými pravidlami. Ale skôr, ako sme vyšli na dopravné ihrisko, privítala nás milá pani policajtka, aby sme si spolu s ňou zopakovali dopravné značky a čo všetko nás môže prekvapiť priamo v premávke. Nezabudla nám pripomenúť, aké je nesmierne dôležité používať reflexné prvky, či už ako chodci alebo cyklisti.  No a po teórii nasledovala prax a to sme sa už veru všetci vyšantili, samozrejme, podľa pravidiel :) Fotogaléria

viac

Opäť sme sa vybrali na návštevu k starkým na Zobor, aby sme ich potešili vystúpením a detským smiechom. Pre deti to bol krásny čas, kedy sa mohli realizovať a venovať kúsok seba ľuďom, pre ktorých prítomnosť detí nie je samozrejmosťou. Tešíme sa, že radosť bolo vidieť na tvárach všetkých zúčastnených.

Fotogaléria

viac

Prvý jún patril deťom, špeciálne pre deti MŠ pripravila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre vedecký deň s názvom VEDET - Skok do vedy. Odborníci z rôznych katedier Fakulty  prírodných vied pripravili zaujímavé ukážky z jednotlivých oblastí každodenného života. Na stanovištiach sme sa dozvedeli  o užitočných, ale aj škodlivých mikroorganizmoch pod mikroskopom, skladali sme rovinné a priestorové útvary a sledovali rozličné matematické zábavky a optické klamy. Na inom stanovišti sme ďalej hľadali  a spoznávali  drahé kamene a triedili ich podľa farieb. Dokonca sme si mohli naprogramovať aj maznáčika Micro: Bit. Zdravotníci nás naučili  niečo o tom, ako môžeme niekomu zachrániť život, ale aj mnoho ďalších zaujímavých informácií. 
A ako sa nám tento deň páčil? Reakcie detí a ich spokojné úsmevy vraveli  za všetko. Na záver sme si ako odmenu odniesli krásny diplom s vlastným odtlačkom ruky.

Srdečná vďaka patrí všetkým pedagógom a študentom, ktorí nás pútavou formou a milým prístupom sprevádzali počas tohoto dňa.

Špeciálne poďakovanie patrí vedeniu UKF a koordinátorke projektu PaedDr. Ľubomíre Valovičovej, PhD.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Fotogaléria

viac

Tak, ako každý rok, aj teraz sme sa vybrali na Kalváriu, aby sme si pripomenuli krížovú cestu Pána Ježiša pri jednotlivých zastaveniach. Počasie nám však nedovolilo vyjsť na kopec, ale za to nám dovolili sa pomodliť krížovú cestu v kostole. Stretli sme aj pátra Tomáša, vďaka ktorému sme našu krížovú cestu ukončili s požehnaním. Navštívili sme i misijné múzeum u Verbistov, kde sme, už tradične, videli množstvo druhov živočíchov, ale aj veľa predmetov typických pre rôzne kultúry.  

Fotogaléria

viac

Naši predškoláci navštívili základnú školu, aby videli, na čo všetko sa môžu od septembra tešiť. Pani učiteľka Janka Buffová s deťmi z 1. A nás milo privítali a starali sa o nás ako o naozajstných hostí. Deti stretli svojich kamarátov - bývalých škôlkárov a tí sa tiež potešili, že nám môžu ukázať, čo sa za ten čas v škole naučili a ako sa im darí. Škôlkári si vyskúšali sedieť v školských laviciach, "čítať a písať" ako naozajstní školáci, no a starostliví prváci im v tom všetkom pomáhali. Rozlúčili sa s nami pesničkou a darčekom na pamiatku. Ďakujeme vám za krásny zážitok!

Fotogaléria

viac

Cestujeme po Slovensku - taká bola naša téma, ktorá nás sprevádzala celý týždeň. Deti spoznávali štátne symboly, maľovali mapu Slovenska, poznávali našich "susedov", prezidenta SR. Venovali sme sa aj predčitateľskej gramotnosti, v rámci ktorej sme sa oboznamovali aj s inými známymi mestami Slovenska, nielen s mestom Nitra. 

Počas návštevy hradného areálu sme bádali, kto boli tí významní ľudia, ktorým tam postavili sochu, z pekného výhľadu sme si obzreli niekoľko dominant mesta.  

Počas vychádzky sme sa išli pozrieť k rieke Nitra s tým, že budeme kŕmiť kačky. Ako však budete môcť vidieť vo fotogalérii, najedli sa (a dokonca možno i viac) aj naši ďalší kamaráti. 

viac
03.12.2017
Adventný čas

To, kedy sa človek narodil, môžme vyjadriť aj hviezdičkou pred dátumom narodenia. Hviezda je symbolom Vianoc, narodenia Ježiša. Avšak, má nám tiež ukázať, aké dôležité je nevzdávať sa svojho cieľa, ísť cestou, aj keď možno nebude jednoduchá. 

O chvíľu sa narodí Ježiško v nás. Je na nás, či mu pripravíme miesto, kde mu bude teplo, pohodlne, kde bude môcť rásť. 

Aj naše deti dostali pozvanie oslavovať Jeho narodenie. Chceme si srdiečka pripravovať dobrými skutkami ešte viac ako inokedy. Ozdobia si nimi nielen svoje srdce, svoje okolie, ale aj náš stromček - vyrobenými ozdôbkami. 

Fotogaléria

viac
Novinky v kocke
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špo... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre pozýva vše... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac
  • Podporte našu školu - darujte 2% (3%) zo s... / viac
  • V situácii, s ktorou dnes bojuje celý svet... / viac