Materská škola svätých anjelov strážcov

Svätý Martin prišiel k nám

Sv. Martin je svätec, ktorého naše deti už veľmi dobre poznajú a preto s veľkou radosťou nacvičili scénku, ktorou priblížili deťom z triedy Púpavky a svojim rodičom najdôležitejšie momenty zo života sv. Martina. Deti veľmi radi počúvajú o svätých a tým túžia milovať Pána Boha viac a viac.

Fotogaléria

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Či veľký, či malý. Každý sa môže modliť ru... / viac
  • Srdce je symbolom lásky - a deti ju dokážu... / viac
  • Sviatok sv. anjelov strážcov, našich patró... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac