Materská škola svätých anjelov strážcov

PROSBA 2%

Vážení rodičia a priaznivci našej školy!

V mene Združenia pri Spojenej katolíckej škole Materská škola sv. anjelov strážcov, Farská 19, 949 01 Nitra, si Vás aj tento rok dovoľujeme osloviť a požiadať Vás o poukázanie 2 % z daní nášmu rodičovskému združeniu. Pokiaľ by to bolo možné, dovoľujeme si Vás poprosiť  o oslovenie i Vašich priateľov a známych.

Aj Vašimi 2 % prispievate k modernizácii a rozvoju Materskej školy sv. anjelov strážcov. Nižšie nájdete materiál s bližšími informáciami a predvyplnené tlačivo: 

 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane fyzickej osoby 

MŠ list rodičom

 

Vami poukázané prostriedky prispievajú k zveľadeniu  areálu škôlky, k modernizácii vnútorného vybavenia a taktiež k podpore rozvíjania našich aktivít v prospech Vašich detí. Ďakujeme Vám za Vami prejavenú finančnú podporu, ako aj za Vaše modlitby.

 

vedenie školy

 

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Či veľký, či malý. Každý sa môže modliť ru... / viac
  • Srdce je symbolom lásky - a deti ju dokážu... / viac
  • Sviatok sv. anjelov strážcov, našich patró... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac