Materská škola svätých anjelov strážcov

Sviatok svätých anjelov strážcov

 

V piatok 2. 10. 2015 sme v materskej škole slávili sviatok našich patrónov - svätých anjelov strážcov. Deti už od rána cítili, že je tento deň výnimočný. O anjeloch sme sa rozprávali, prosili ich o ochranu, deti si svojho anjela vyrábali. Popoludní bola pre rodičov pripravená duchovná obnova s pátrom Petrom - prednáška, ruženec Božieho milosrdenstva a po ňom svätá omša, ktorej sa už zúčastnili aj detičky.

Každé dieťatko si domov odnieslo svojho "sladkého" anjelika, ktorých pre nich pripravili naše milé panie kuchárkyDeti neskrývali svoju radosť a túžbu hneď ho aj ochutnať - našťastie sme ešte stihli urobiť fotku.

Ďakujeme všetkým zamestnancom našej školy, že sa s chuťou a zanietením podieľali na uskutočnení tejto peknej oslavy, ale tiež rodičom, ktorí s nami oslávili sviatok patrónov našej MŠ. 

                                                                                                    Vďaka Ti, Pane, za taký pekný deň.

Ďakujeme Ti, Pane, že nás tak miluješ a dal si nám anjelov ako osobných strážcov, aby nás viedli, chránili a pomáhali nám na ceste do neba. Anjeli v nebi hľadia na Tvoju tvár, Bože, no my Tvoju blízkosť môžeme absorbovať len obmedzene – v kráse prírody, v úsmeve priateľa, v rôznych životných situáciách ... Preto Ťa prosíme, pomáhaj nám si uvedomiť, že len cez čisté a láskavé srdce môžeme vnímať Tvoju milujúcu a láskavú prítomnosť.

 

 

Novinky v kocke
  • Hneď po vianočných prázdninách sme sa stre... / viac
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špo... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre pozýva vše... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac
  • Podporte našu školu - darujte 2% (3%) zo s... / viac