Materská škola svätých anjelov strážcov

Návšteva Stredej zdravotníckej školy

O tom, ako funguje ľudské telo, aké je jedinečné a zaujímavé z vonka i z vnútra, sa mohli deti presvedčiť na Strednej zdravotníckej škole. Počas dňa otvorených dverí nás privítala pani riaditeľka, pani profesorky a veľmi milé študentky. Mnohé deti ukázali svoju odvahu a dali si obviazať ruku, nohu, hlavu... Pomocou plyšových zvieratiek im študentky ukázali, že injekcie sa netreba báť. Bolo čo pozorovať aj v laboratórnej miestnosti. Deti odchádzali do škôlky nadšené a plné zážitkov. Ďakujeme za túto spoluprácu a vrúcne prijatie.     

 

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Či veľký, či malý. Každý sa môže modliť ru... / viac
  • Srdce je symbolom lásky - a deti ju dokážu... / viac
  • Sviatok sv. anjelov strážcov, našich patró... / viac
  •     Zápis detí do Materskej školy svätýc... / viac