Materská škola svätých anjelov strážcov

Zásady spracúvania osobných údajov

K nadobudnutiu platnosti zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov, SKŠ v Nitre zverejňuje zásady spracovania osobných údajov

Novinky v kocke
  • Nadácia Volkswagen prostredníctvom svojho ... / viac
  • K nadobudnutiu platnosti zákona č. 18/2018... / viac