Materská škola svätých anjelov strážcov

Triedy

FIALKY

 

Triedu Fialky tvoria naše najmenšie 3 - 4 ročné deti. Keďže vstup do materskej školy je pre každého z nich veľkou udalosťou chceme im pomôcť v plynulej adaptácii na nové prostredie. Prvé mesiace školského roku sa kladie dôraz postupné osvojovanie si sebaobslužných návykov. Deti spoznávajú svet škôlkara a veľmi rýchlo nadobúdajú nové vedomosti, zručnosti, rozvíjajú sociálne vzťahy a tiež celkom prirodzeným spôsobom formujú svoj vzťah k Pánu Ježišovi a našej Nebeskej Mamke.

 

PÚPAVKY

V triede Púpaviek sa pani učiteľky tešia z detičiek vo veku 4 - 5 rokov. Prvé mesiace školského roku sa kladie dôraz na plynulú adaptáciu detí na nové prostredie, postupné osvojovanie si sebaobslužných návykov. Deti prirodzene nadobúdajú nové vedomosti, zručnosti, neskôr už návyky, rozvíjajú sociálne vzťahy a tiež milým - prirodzeným - spôsobom si formujú vzťah k Pánu Ježišovi, Nebeskej Mamičke a Nebeskému Ockovi.

 

 

NEZÁBUDKY

V triede Nezábudky robia pani učiteľkám radosť deti vo veku 5 - 6 rokov. Detičky využívajú a zdokonaľujú všetky svoje doterajšie skúsenosti, vedomosti, zručnosti, v nových aktivitách si ich rozvíjajú, ale tiež poznávajú nové, pre nich ešte nepoznané, fakty. V tejto triede si deti rozvíjajú svoju pozornosť vypracovávaním pracovných listov zameraných na rozvoj matematického myslenia, vedomostí, grafomotoriky. Deti sú diferencované podľa veku i podľa individuálnych schopností. Modlitby, prosby a poďakovania k Panne Márii, Pánu Ježišovi i Pánu Bohu sú neoddeliteľnou súčasťou každého dňa. 

 

 

 

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Či veľký, či malý. Každý sa môže modliť ru... / viac
  • Srdce je symbolom lásky - a deti ju dokážu... / viac
  • Sviatok sv. anjelov strážcov, našich patró... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac