Materská škola svätých anjelov strážcov

Charakteristika

Názov Materská škola svätých anjelov strážcov
Začlenenie Organizačná zložka Spojenej katolíckej školy, Farská 19. Nitra
Zriaďovateľ 

Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Nitra, Nám. Jána Pavla II, č. 5, Nitra

Umiestnenie 

prízemie budovy ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Farská 19, Nitra

Kapacita  40 – 45 detí vo veku 3–5 rokov v dvoch triedach
Pedagógovia

zástupkyňa riaditeľa SKŠ  pre materskú školu, 3 učiteľky predprimárneho vzdelávania

Duchovná formácia

školský kňaz, sestry zasväteného života z Rodiny Panny Márie

Stravovanie

zabezpečené zo školskej jedálne SKŠ Nitra – výdajňa stravy v MŠ

Vonkajšie priestory

multifunkčný dvor vyhradený iba pre MŠ v areáli školy, blízkosť mestského parku

Termín otvorenia 1. september 2015     

 

Dôvody vzniku:

  • viacročná snaha kresťanských rodičov o zriadenie ďalšej katolíckej škôlky (jediná súčasná kapacitne nestačí pokryť záujem)
  • akútny nedostatok materských škôl v meste Nitra
  • z hľadiska perspektívy zabezpečiť dostatok žiakov v 1. ročníku ZŠ – postupom vo vlastnej MŠ naplniť jednu prvú triedu
  • v rámci spojenej školy vytvoriť komunitu vzdelávania a výchovy v duchu katolíckej viery a morálky deťom od 3 do 19 rokov
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Či veľký, či malý. Každý sa môže modliť ru... / viac
  • Srdce je symbolom lásky - a deti ju dokážu... / viac
  • Sviatok sv. anjelov strážcov, našich patró... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac