Materská škola svätých anjelov strážcov

Zamestnanci

NAŠE UČITEĽKY

 

PaedDr. Mgr. Iveta Matejková

Pôsobí ako učiteľka a je zároveň zástupkyňou riaditeľa Spojenej katolíckej školy v Nitre pre MŠ svätých anjelov strážcov. Má skúsenosti z práce v bilingválnej materskej škole v Bratislave. Je vždy usmiata, veselá a ako sama hovorí, povolanie učiteľky v materskej škole je pre ňu zároveň povolaním a aj celoživotným poslaním, kde chce deťom odovzdať to najlepšie. Má rada divadlo, poznávanie, turistiku a pečenie čokoládových muffinov. Upozorňujeme, že tieto činnosti sa bude snažiť preniesť aj na deti. Jednou z jej špecializácii v škôlke bude aj aktívna výučba nemeckého jazyka hravou formou. Takže kto sa rád hrá a spieva (kto nie, že?), môže aj „spielen und singen“. Zvláštne znamenie: deti ráno vždy riadne vystíska, takže do škôlky sa môžu už len tešiť :).

 

sestra Teresita , RPM  (Mgr. Iveta Nerečová)

Je absolventkou nášho gymnázia. Po maturite vstúpila do  spoločenstva Rodiny Panny Márie a vyštudovala elementárnu pedagogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ako apoštolská sestra má bohaté skúsenosti pri práci s deťmi, nakoľko niekoľko rokov pôsobila medzi deťmi v Kazachstane, na Slovensku v Starej Haliči a na misijnej stanici v Čechách. Práca v materskej škole ju veľmi teší a modlí sa za všetky deti, ktoré ju navštevujú i ktoré ešte len prídu a tiež za ich rodičov.

 

 Mgr. Katarína Hucíková

Vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Cíti veľkú zodpovednosť za dar, ktorý dostala - pôsobiť na tých najmenších a ovplyvňovať ich osobnosť v rôznych oblastiach, i v tej duchovnej. Deti sa snaží viesť k maximálne možnej samostatnosti zodpovedajúcej ich individuálnym schopnostiam a možnostiam, vzájomnej pomoci a úcte, aby prežívali pocit sebarealizácie a zodpovednosti. Verí, že sa naša MŠ stane pre deti miestom, v ktorom budú cítiť lásku, priateľstvo, spravodlivosť, pocit bezpečia a vďaka ktorému si okrem kamarátskych vzťahov nájdu bližší vzťah i k nášmu Nebeskému Ockovi a Nebeskej Mamke.

 

  Mgr. Lenka Nováková

Pred ukončením Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre pocítila v sebe túžbu vymeniť kanceláriu za prácu s deťmi. Vyštudovala predškolskú elementárnu pedagogiku a venovala sa deťom v školskom klube. Po ukončení materskej dovolenky ju Božie plány priviedli do MŠ. Túži dať deťom veľa veľa lásky a robiť všetko pre ich správny rozvoj. Najkrajšou odmenou je pre ňu objatie a úsmev dieťaťa.

 

Bc. Klaudia Matuščinová

Vyrastala som vo veľkej rodine v Senci, od malička som preto bola vždy obklopená množstvom ľudí a samozrejme detí. Už počas štúdia a následne hneď po štúdiu na štátnom Konzervatóriu v Bratislave som aktívne pôsobila vo svete kultúry od roku 1998 nepretržite až do roku 2015. Dodnes sa čiastočne realizujem v tejto oblasti, ale rok 2015 bol pre mňa prelomový v tom, že som sa z osobných dôvodov rozhodla pre zmenu. Zatúžila som realizovať sa v oblasti, kde by som bola užitočná a nápomocná deťom. Začala som teda študovať predškolskú elementárnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, kde som štúdium so zameraním na materskú školu ukončila v roku 2018. Aktuálne v štúdiu pokračujem a rozširujem ho aj na oblasť učiteľstva 1.stupňa ZŠ. Mala som to šťastie, že som v roku 2015 súčasne nastúpila ako učiteľka v materskej škole a získavala potrebné skúsenosti v tejto oblasti. Práca s deťmi je pre mňa darom. Nemyslím si, že existuje iné povolanie, kde by ste za odvedenú prácu dostali takú okamžitú spätnú väzbu akú vám dajú deti. Ďakujem Pánu Bohu, že moju cestu nasmeroval do tejto  materskej školy. Spolu s deťmi vytvárame kolektív, ktorý v mnohom pripomína harmonickú a šťastnú rodinu...

Novinky v kocke
  • Hneď po vianočných prázdninách sme sa stre... / viac
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špo... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre pozýva vše... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac
  • Podporte našu školu - darujte 2% (3%) zo s... / viac