Materská škola svätých anjelov strážcov

Zamestnanci

NAŠE UČITEĽKY

 

PaedDr. Mgr. Iveta Matejková

Pôsobí ako učiteľka a je zároveň zástupkyňou riaditeľa Spojenej katolíckej školy v Nitre pre MŠ svätých anjelov strážcov. Má skúsenosti z práce v bilingválnej materskej škole v Bratislave. Je vždy usmiata, veselá a ako sama hovorí, povolanie učiteľky v materskej škole je pre ňu zároveň povolaním a aj celoživotným poslaním, kde chce deťom odovzdať to najlepšie. Má rada divadlo, poznávanie, turistiku a pečenie čokoládových muffinov. Upozorňujeme, že tieto činnosti sa bude snažiť preniesť aj na deti. Jednou z jej špecializácii v škôlke bude aj aktívna výučba nemeckého jazyka hravou formou. Takže kto sa rád hrá a spieva (kto nie, že?), môže aj „spielen und singen“. Zvláštne znamenie: deti ráno vždy riadne vystíska, takže do škôlky sa môžu už len tešiť :).

 

sestra Teresita , RPM  (Mgr. Iveta Nerečová)

Je absolventkou nášho gymnázia. Po maturite vstúpila do  spoločenstva Rodiny Panny Márie a vyštudovala elementárnu pedagogiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ako apoštolská sestra má bohaté skúsenosti pri práci s deťmi, nakoľko niekoľko rokov pôsobila medzi deťmi v Kazachstane, na Slovensku v Starej Haliči a na misijnej stanici v Čechách. Práca v materskej škole ju veľmi teší a modlí sa za všetky deti, ktoré ju navštevujú i ktoré ešte len prídu a tiež za ich rodičov.

 

 Mgr. Katarína Hucíková

Vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Cíti veľkú zodpovednosť za dar, ktorý dostala - pôsobiť na tých najmenších a ovplyvňovať ich osobnosť v rôznych oblastiach, i v tej duchovnej. Deti sa snaží viesť k maximálne možnej samostatnosti zodpovedajúcej ich individuálnym schopnostiam a možnostiam, vzájomnej pomoci a úcte, aby prežívali pocit sebarealizácie a zodpovednosti. Verí, že sa naša MŠ stane pre deti miestom, v ktorom budú cítiť lásku, priateľstvo, spravodlivosť, pocit bezpečia a vďaka ktorému si okrem kamarátskych vzťahov nájdu bližší vzťah i k nášmu Nebeskému Ockovi a Nebeskej Mamke.

 

  Mgr. Lenka Nováková

Pred ukončením Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre pocítila v sebe túžbu vymeniť kanceláriu za prácu s deťmi. Vyštudovala predškolskú elementárnu pedagogiku a venovala sa deťom v školskom klube. Po ukončení materskej dovolenky ju Božie plány priviedli do MŠ. Túži dať deťom veľa veľa lásky a robiť všetko pre ich správny rozvoj. Najkrajšou odmenou je pre ňu objatie a úsmev dieťaťa.

 

Novinky v kocke
  • Nadácia Volkswagen prostredníctvom svojho ... / viac
  • K nadobudnutiu platnosti zákona č. 18/2018... / viac