Materská škola svätých anjelov strážcov

Zamestnanci

NAŠE UČITEĽKY

 

PaedDr. Mgr. Iveta Matejková

Pôsobí ako učiteľka a je zároveň zástupkyňou riaditeľa Spojenej katolíckej školy v Nitre pre MŠ svätých anjelov strážcov. Má skúsenosti z práce v bilingválnej materskej škole v Bratislave. Je vždy usmiata, veselá a ako sama hovorí, povolanie učiteľky v materskej škole je pre ňu zároveň povolaním a aj celoživotným poslaním, kde chce deťom odovzdať to najlepšie. Má rada divadlo, poznávanie, turistiku a pečenie čokoládových muffinov. Upozorňujeme, že tieto činnosti sa bude snažiť preniesť aj na deti. Jednou z jej špecializácii v škôlke bude aj aktívna výučba nemeckého jazyka hravou formou. Takže kto sa rád hrá a spieva (kto nie, že?), môže aj „spielen und singen“. Zvláštne znamenie: deti ráno vždy riadne vystíska, takže do škôlky sa môžu už len tešiť :).

 

 Mgr. Katarína Hroššová

Vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a aktuálne je študentkou psychológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Cíti veľkú zodpovednosť za dar, ktorý dostala - pôsobiť na tých najmenších a ovplyvňovať ich osobnosť v rôznych oblastiach, i v tej duchovnej. Deti sa snaží viesť k maximálne možnej samostatnosti zodpovedajúcej ich individuálnym schopnostiam a možnostiam, vzájomnej pomoci a úcte, aby prežívali pocit sebarealizácie a zodpovednosti. Verí, že sa naša MŠ stane pre deti miestom, v ktorom budú cítiť lásku, priateľstvo, spravodlivosť, pocit bezpečia a vďaka ktorému si okrem kamarátskych vzťahov nájdu bližší vzťah i k nášmu Nebeskému Ockovi a Nebeskej Mamke.

 

Mgr. Lenka Nováková

Pred ukončením Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre pocítila v sebe túžbu vymeniť kanceláriu za prácu s deťmi. Vyštudovala predškolskú elementárnu pedagogiku a venovala sa deťom v školskom klube. Po ukončení materskej dovolenky ju Božie plány priviedli do MŠ. Túži dať deťom veľa veľa lásky a robiť všetko pre ich správny rozvoj. Najkrajšou odmenou je pre ňu objatie a úsmev dieťaťa.

 

Mgr. Klaudia Matuščinová

Vyrastala vo veľkej rodine v Senci, od malička preto bola vždy obklopená množstvom ľudí a samozrejme deťmi. Už počas štúdia a následne hneď po štúdiu na štátnom Konzervatóriu v Bratislave aktívne pôsobila vo svete kultúry od roku 1998 nepretržite až do roku 2015. Dodnes sa čiastočne realizuje v tejto oblasti, ale rok 2015 bol pre ňu prelomový v tom, že sa z osobných dôvodov rozhodla pre zmenu. Zatúžila sa realizovať v oblasti, kde by bola užitočná a nápomocná deťom. Začala teda študovať predškolskú elementárnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, kde štúdium so zameraním na materskú školu ukončila v roku 2018. Štúdium potom rozšírila aj na oblasť učiteľstva 1.stupňa ZŠ. Práca s deťmi je pre ňu darom. Je toho názoru, že neexistuje iné povolanie, kde by ste za odvedenú prácu dostali takú okamžitú spätnú väzbu akú vám dajú deti. "Ďakujem Pánu Bohu, že moju cestu nasmeroval do tejto  materskej školy. Spolu s deťmi vytvárame kolektív, ktorý v mnohom pripomína harmonickú a šťastnú rodinu..."

 

sr. Mária Dominika

Ako študentka GCM pocítila volanie celkom sa zasvätiť Bohu ako sestra v misijnom spoločenstve Rodina Panny Márie. Roky noviciátu strávila predovšetkým duchovnou formáciou, ale nechýbali aj praktické skúsenosti v misii s deťmi rôznych jazykov a kultúr. V roku 2020 zložila svoj slávnostný sľub a prišla do Nitry. Počas pomaturitného štúdia na Strednej odbornej škole bl. Laury v Trnave v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo našla svoje miesto ako učiteľka v našej MŠ. „Ako dieťa som mohla zakúsiť veľa radosti a zábavy na rôznych táboroch, výletoch a detských stretkách kedy nám mladí venovali veľa času, pozornosti a lásky. Neskôr som ako animátorka chcela takéto momenty deťom sprostredkovať aj ja. Dnes ako sestra vidím v každom z nich tvorivú originalitu Boha a žasnem nad jeho láskou.“ Má rada maličkosti –  postačí lepidlo, papier, nožnice čo vyčaria úsmev na líce.  „Veľa som dostala a všetko to chcem sprostredkovať deťom, no predovšetkým v nich chcem zapáliť lásku k Bohu.“

Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Či veľký, či malý. Každý sa môže modliť ru... / viac
  • Srdce je symbolom lásky - a deti ju dokážu... / viac
  • Sviatok sv. anjelov strážcov, našich patró... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac