Materská škola svätých anjelov strážcov

Platby a účty

Prehľad poplatkov a čísla účtov

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na zariadenia

Výška poplatku v €

Periodicita poplatku

Termín splatnosti

Číslo účtu

MŠ svätých anjelov strážcov

predškoláci – 0

 

mesačne

do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca

SK4802000000000341847162

deti vo veku 3-5 r. - 28

deti do 3 r. - 50

Školská jedáleň

predškoláci 13,44

3,4,5-roční 38,64

mesačne

do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca

SK9202000000001178271259

Združenie pri Spojenej katolíckej škole

25 - na prvé dieťa (polročne)

25 - na druhé dieťa (ročne)

0 – tretie dieťa

polročne

1. polrok - do 31.10.

2. polrok – do 28.2.

SK6302000000003571482553

Sponzorský účet

-

-

-

SK3502000000002416462056

Novinky v kocke
  • Nadácia Volkswagen prostredníctvom svojho ... / viac
  • K nadobudnutiu platnosti zákona č. 18/2018... / viac