Materská škola svätých anjelov strážcov

Platby a účty

Prehľad poplatkov a čísla účtov

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na zariadenia

Výška poplatku v €

Periodicita poplatku

Termín splatnosti

Číslo účtu

MŠ svätých anjelov strážcov

predškoláci – 0

 

mesačne

do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca

SK4802000000000341847162

deti vo veku 3-5 r. - 28

deti do 3 r. - 50

Školská jedáleň

3,4,5,6-roční 46,20

mesačne

do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca

SK9202000000001178271259

Združenie pri Spojenej katolíckej škole

25 - na prvé dieťa (polročne)

25 - na druhé dieťa (ročne)

0 – tretie dieťa

polročne

1. polrok - do 31.10.

2. polrok – do 28.2.

SK6302000000003571482553

Sponzorský účet

-

-

-

SK3502000000002416462056

Novinky v kocke
  • Hneď po vianočných prázdninách sme sa stre... / viac
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špo... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre pozýva vše... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac
  • Podporte našu školu - darujte 2% (3%) zo s... / viac