Materská škola svätých anjelov strážcov

Grantový program - Nadácie Volkswagen Slovakia

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia volkswagen slovakiaNadácia Volkswagen prostredníctvom svojho grantového programu  "Nemčina do materskej školy" poskytla našej materskej škole príležitosť uskutočňovať kvalitnú výučbu cudzieho jazyka hravou formou a veku primeraným sposobom počas celého školského roka. Náš projekt s názvom - "Šteboceme po nemecky" získal finančné prostriedky, prostredníctvom ktorých sa mohli naše pani učiteľky vzdelávať a absolvovať školenie - Innovative Sprachvermittlung, ako aj absolvovať ďalšie vzdelávanie a školenie inovatívnou metódou Hocus- Lotus pre deti vo veku od menej ako 3 do 12 rokov.  Taktiež poskytla prostriedky  na kúpu metodických materiálov , a hradila aj ďalšie náklady spojené s výukou. 

Veľký  prínos vidíme aj v tom, že Nadácia Volkswagen okrem iného cielene pomáha školám s budovaním nemeckého zázemia pre deti od útleho veku, to znamená pomáha učiteľom hlavne sprístupňovať im nové trendy vo vyučovaní cudzieho jazyka napr. formou experimentovania   a využívania všetkých zmyslov vo vyučovaní, čím sa daný proces pre deti stáva atraktívnejším a zmysluplnejším. Deti sa počas roka učili s postavičkami Hocus a Lotus, učili sa s Hansom Hase a jeho rodinou, veľmi obľúbená bola postavička Rote Socke, veľa  sme experimentovali  s materiálmi, farbami, jedlom a veľa sme aj spievali a hrali sa. 

Naša materská škola na základe získaných skúseností a osvojovaním jednotlivých metodík plánuje  aj naďalej pokračovať vo výučbe cudzieho jazyka a bude sa snažiť získané skúsenosti  a poznatky detí pri osvojovaní cudzieho jazyka v hlbšej miere rozvíjať. Cieľom je poskytnúť všetkým našim deťom možnosť osvojovania si cudzieho jazyka už v materskej škole a na tieto základy budovať ďalej na 1. stupni základnej školy, ako hovorí aj nadácia Volkswagen a my sa  s jej mottom tiež stotožňujeme pretože " vedomosti tvoria budúcnosť".

Veľké ďakujem patrí Nadácii Volkswagen, za ich podporu a finančnú pomoc pri realizovaní našich aktivít v materskej škole. 

Fotogaléria

Novinky v kocke
  • Zápis detí do Materskej školy svätých anje... / viac
  • Minister školstva mimoriadne prerušuje pre... / viac
  • Pár riadkov od otca Petra Buranského si mô... / viac
  • V situácii, s ktorou sa dnes pasuje celý s... / viac
  • Ministerka školstva, vedy, výskumu a šport... / viac