Materská škola svätých anjelov strážcov

To, že naše deti z materskej školy si dokážu  získať okamžite srdcia všetkých našich hostí, ktorí nás navštívia, sa opať raz  potvrdilo aj v prípade návšetvy študentov nášho gymnázia.
Študenti si pripravili množstvo zaujímavých stanovíšť, kde deti vyhotovovali vianočné pozdravy namotávaním špagátika a následne lepením vytvárali vianočné ozdoby, inde spoznávali rozličné zvieratká, ozdobovali medovníčky, ochutnávali všakovaké dobroty, nacvičovali v sprievode hudobného nástroja Tichú noc, skladali puzzle, pexeso, hádali hádanky, prechádzali cez prekážkovú dráhu a na záver nám študenti zahrali krátke divadielko o narodení Ježiška. Na koniec si deti formou kvízu zopakovali celý príbeh a za odmenu si odniesli sladkú odmenu. To, aké veľké srdce majú naši študenti, bolo vidieť a cítiť počas celého dopoludnia. Veľká vďaka patrí prof. Murárikovi, sr. Clarisse, študentom a rodičom, ktorí nám sponzorovali sladké odmeny. Srdečná vďaka a pán Boh zaplať za vydarenú akciu a pekný zážitok.
Milí študenti - u nás ste vždy vítaní!

Fotogaléria

viac

Deti potrebujú byť neustále v pohybe a pre ich správny vývin sú veľmi dôležité aj zdravotné cvičenia, ktoré sú zaradené do nášho výchovno-vzdelávacieho procesu. V rámci prevencie a vytvorenia pozitívneho vzťahu k lekárom prišiel do našej MŠ ortopéd MUDr. Ján Petruška PhD, ktorý svojim veľmi milým prístupom skontroloval deťom chodidlá a správne držanie tela. Veľmi pekne mu ďakujeme za jeho odporúčania, pomoc a ochotu.

Fotogaléria

viac

Predvianočný čas sa v našej MŠ, už tradične, niesol v znamení príprav na spoločné vianočné vystúpenie detí z oboch tried. Prelínanie zimného príbehu, v ktorom si zvieratká vzájomne pomáhali s príbehom narodenia Ježiška, nám pripomenulo zoslanie Božej lásky na zem a našu úlohu - rozdávať ju vôkol seba. 

Želáme - tak, ako vám to vinšovali detičky: "... nech všetkých obídu zloba a hádky... Prajeme vám, všetkým, v tom novom roku viac milých úsmevov s iskierkou v oku... "

Fotogaléria

viac

Najkrajšie sviatky v roku sú predo dvermi, vianočný príbeh s deťmi nacvičený, tak sme išli predviesť našim priateľom - seniorom, čo pre nás Vianoce znamenajú.  Všetci sme mali radosť z predstavenia, ako archanjel Gabriel zvestuje radostnú novinu Márii, ale i Máriino dôverné prijatie Božej vôle, vytrvalú cestu kráľov za svojim cieľom a najmä, priblíženie Boha človeku - ako sa v maštaľke narodila LÁSKA. 

Fotogaléria

viac

"Svätý Mikuláš, pomáhaj nám z neba, aby sme ľuďom dávali seba. Aby sme Ježiša v srdci mali, mamke a ockovi radi pomáhali."

Týmito slovami piesne deti vyjadrili prosbu i vďaku sv. Mikulášovi, ktorý prišiel ukázať nielen im, ale i nám, dospelým, dôležitosť dobrých skutkov robených v skrytosti.

Ďakujeme sestre Márii Marthe a študentom gymnázia za ich obetovaný čas, vynikajúce herecké i hudobné výkony. 

 Fotogaléria

viac

Darovanie krvi je skutočným "darom života". A o tomto dare nám prišla porozprávať pani Ducháčková, ktorá priamo pracuje v tejto oblasti. Uistila deti o tom, že lekár je tu preto, aby nám pomáhal a vôbec sa ho nemusíme báť. Deti sa zahrali na lekárov a pacientov, vďaka čomu mali možnosť počúvať ako pracujú naše pľúca a tlkot srdca pomocou fonendoskopu.

Fotogaléria

viac

Aj tento rok deti vytvorili k príležitosti sviatku svätého Martina lampiónový sprievod, aby tohto výnimočného svätca našli. A to, že hľadali naozaj dobre, svedčí, že sme mohli vidieť, v podaní študentov nášho gymnázia, krásny príbeh, ktorý nám svojou myšlienkou, osvetľuje cestu bežného života. Ďakujeme za pekný zážitok. 

Fotogaléria

viac

Narodeniny nášho otca biskupa sme v materskej škole oslávili sv. omšou. Miništranti si mohli prvýkrát vyskúšať miništrantské šaty – vybraní chlapci sa veľmi tešili a u ostatných sa „zväčšila“ túžba po ďalšej sv. omši. Počas prosieb nechal P. Peter deti vyjadriť svoje úmysly. Bez váhania bolo vyslovených viacero milo formulovaných prosieb – samozrejme, že hlavne za rodičov a starkých, za lásku a uzdravenia. Počas celej omše sa deti veľmi pekne zapájali nielen do spevu a spomenutých prosieb, ale aj samotnej kázne. Je pozorovateľné ako rastie ich láska k Pánu Ježišovi a chápanie tejto svätej obety.

Fotogaléria

viac

V rámci týždňových tém "Keď som zdravý, je mi fajn"  a "Ľudské telo" nás navštívili študenti zo Strednej zdravotníckej školy, aby nás naučili niečo o tom, ako môžeme zachrániť niekomu život a ako si správne čistiť zúbky. Deti sa zahrali na malých záchranárov a vyskúšali si byť i v pozícii zachraňovaného.

Ďakujeme pani PhDr. Márii Krištofovej, PhD. a študentom za ich čas a aktivity, ktoré si pre nás pripravili. 

Fotogaléria

viac

Predstavenie v Starom divadle bolo naozaj šité na mieru našich detí.  Veľmi často vstupovali  do konverzácií medzi spisovateľom Karolom Čapkom, ktoré na javisku viedol so psíčkom a mačičkou.
Herec Ivan Gontko, ktorý hral Karla Čapka, sa po predstavení s nami odfotil.

Fotogaléria

viac
Novinky v kocke
  • Hneď po vianočných prázdninách sme sa stre... / viac
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špo... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre pozýva vše... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac
  • Podporte našu školu - darujte 2% (3%) zo s... / viac