Materská škola svätých anjelov strážcov

V rámci týždennej témy sme spoznávali rôzne povolania, a tak sme sa dozvedeli aj o túžbach našich detí - čo by chceli robiť, keď vyrastú. 

Prišiel nás navštíviť Luckin ocko, pán Peter Fuska aj s kolegom Ondrejom, ktorí pracujú ako vojaci v zložke Vzdušných síl Ozbrojených síl SR, ktorej hlavnou úlohou je zaistenie a ochrana vzdušného priestoru Slovenska. Dozvedeli sme sa, čím všetkým musí byť vybavený správny vojak, deti si vyskúšali niektoré časti ich "povinnej výbavy". Vysvetlili nám, ako musia vedieť vojaci počúvať na prvé slovo, čo sme si s nimi aj prakticky trénovali. Ukázali nám i niekoľko fotografií z cvičení a video odpálenia "strely". Ich návšteva bola pre nás obrovským zážitkom. Hneď bolo vidieť, že túžby niektorých detí po povolaní sa krásnym zážitkom menia a máme o niekoľko nádejných vojakov a vojačiek viac. Sme veľmi vďační za čas, ktorý nám páni vojaci venovali. Bol pre nás veľmi obohacujúci.

Je veľká pravdepodobnosť, že sa túžby detí o ich povolaní často (a najmä vekom) budú meniť. Pomôžme im rozvíjať ich talenty a potenciál, aby sa raz, čo najlepšie, rozhodli pre svoje povolanie, a najmä, robili ho s múdrosťou a láskou. 

Fotogaléria

viac

Aj tento rok prijali skauti naše pozvanie a priniesli nám betlehemské svetlo. Deti sme pripravili krátkou katechézou, po ktorej sme zatemnili triedu. Samozrejme, deti boli na to pripravené a ich túžba po svetle nám sčasti priblížila túžbu Panny Márie po Ježišovi. Tiež sme si mohli uvedomiť vstup Svetla do tmy sveta. Všetci sme osobne prijali toto svetlo do svojich rúk s túžbou, aby horelo v našich srdciach.

Fotogaléria

viac
22.12.2017
Vianoce 2017

Ani tieto Vianoce nás neobišla Svätá Rodina. Študenti z gymnázia sa ochotne podujali na túto krásnu službu a veľmi dôstojne hrali túto rolu. Panna Mária sa poďakovala deťom za ich prípravu na Ježišovo narodenie. Deti obdarovala svojím materinským požehnaním i čokoládou a sv. Jozef daroval každému dieťaťu papierový lampášik. Po ich odchode sa naša tichá radosť vyjadrila v najrozličnejších zvukoch, pretože sme si všimli množstvo darčekov, ktoré nám sem zoslalo Božské dieťa...

 Fotogaléria

viac

To, že naše deti z materskej školy si dokážu  získať okamžite srdcia všetkých našich hostí, ktorí nás navštívia, sa opať raz  potvrdilo aj v prípade návšetvy študentov nášho gymnázia.
Študenti si pripravili množstvo zaujímavých stanovíšť, kde deti vyhotovovali vianočné pozdravy namotávaním špagátika a následne lepením vytvárali vianočné ozdoby, inde spoznávali rozličné zvieratká, ozdobovali medovníčky, ochutnávali všakovaké dobroty, nacvičovali v sprievode hudobného nástroja Tichú noc, skladali puzzle, pexeso, hádali hádanky, prechádzali cez prekážkovú dráhu a na záver nám študenti zahrali krátke divadielko o narodení Ježiška. Na koniec si deti formou kvízu zopakovali celý príbeh a za odmenu si odniesli sladkú odmenu. To, aké veľké srdce majú naši študenti, bolo vidieť a cítiť počas celého dopoludnia. Veľká vďaka patrí prof. Murárikovi, sr. Clarisse, študentom a rodičom, ktorí nám sponzorovali sladké odmeny. Srdečná vďaka a pán Boh zaplať za vydarenú akciu a pekný zážitok.
Milí študenti - u nás ste vždy vítaní!

Fotogaléria

viac

Deti potrebujú byť neustále v pohybe a pre ich správny vývin sú veľmi dôležité aj zdravotné cvičenia, ktoré sú zaradené do nášho výchovno-vzdelávacieho procesu. V rámci prevencie a vytvorenia pozitívneho vzťahu k lekárom prišiel do našej MŠ ortopéd MUDr. Ján Petruška PhD, ktorý svojim veľmi milým prístupom skontroloval deťom chodidlá a správne držanie tela. Veľmi pekne mu ďakujeme za jeho odporúčania, pomoc a ochotu.

Fotogaléria

viac

Predvianočný čas sa v našej MŠ, už tradične, niesol v znamení príprav na spoločné vianočné vystúpenie detí z oboch tried. Prelínanie zimného príbehu, v ktorom si zvieratká vzájomne pomáhali s príbehom narodenia Ježiška, nám pripomenulo zoslanie Božej lásky na zem a našu úlohu - rozdávať ju vôkol seba. 

Želáme - tak, ako vám to vinšovali detičky: "... nech všetkých obídu zloba a hádky... Prajeme vám, všetkým, v tom novom roku viac milých úsmevov s iskierkou v oku... "

Fotogaléria

viac

Najkrajšie sviatky v roku sú predo dvermi, vianočný príbeh s deťmi nacvičený, tak sme išli predviesť našim priateľom - seniorom, čo pre nás Vianoce znamenajú.  Všetci sme mali radosť z predstavenia, ako archanjel Gabriel zvestuje radostnú novinu Márii, ale i Máriino dôverné prijatie Božej vôle, vytrvalú cestu kráľov za svojim cieľom a najmä, priblíženie Boha človeku - ako sa v maštaľke narodila LÁSKA. 

Fotogaléria

viac

"Svätý Mikuláš, pomáhaj nám z neba, aby sme ľuďom dávali seba. Aby sme Ježiša v srdci mali, mamke a ockovi radi pomáhali."

Týmito slovami piesne deti vyjadrili prosbu i vďaku sv. Mikulášovi, ktorý prišiel ukázať nielen im, ale i nám, dospelým, dôležitosť dobrých skutkov robených v skrytosti.

Ďakujeme sestre Márii Marthe a študentom gymnázia za ich obetovaný čas, vynikajúce herecké i hudobné výkony. 

 Fotogaléria

viac

Darovanie krvi je skutočným "darom života". A o tomto dare nám prišla porozprávať pani Ducháčková, ktorá priamo pracuje v tejto oblasti. Uistila deti o tom, že lekár je tu preto, aby nám pomáhal a vôbec sa ho nemusíme báť. Deti sa zahrali na lekárov a pacientov, vďaka čomu mali možnosť počúvať ako pracujú naše pľúca a tlkot srdca pomocou fonendoskopu.

Fotogaléria

viac

Aj tento rok deti vytvorili k príležitosti sviatku svätého Martina lampiónový sprievod, aby tohto výnimočného svätca našli. A to, že hľadali naozaj dobre, svedčí, že sme mohli vidieť, v podaní študentov nášho gymnázia, krásny príbeh, ktorý nám svojou myšlienkou, osvetľuje cestu bežného života. Ďakujeme za pekný zážitok. 

Fotogaléria

viac
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Či veľký, či malý. Každý sa môže modliť ru... / viac
  • Srdce je symbolom lásky - a deti ju dokážu... / viac
  • Sviatok sv. anjelov strážcov, našich patró... / viac
  •     Zápis detí do Materskej školy svätýc... / viac