Materská škola svätých anjelov strážcov

Oznam z 26.10. 2020

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,

ako sme Vás vás už informovali, na základe rozhodnutia ministra školstva číslo:2020/17949:1-A1810 s účinnosťou od 26. októbra 2020 je do odvolania mimoriadne prerušené školské vyučovanie:

  • na základnej škole sv. Svorada a Benedikta pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
  • na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda.

Vyučovanie bude prebiehať dištančne.

Mimoriadne  sa prerušuje:

  • poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov gymnázia,
  • záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach,
  • v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov základnej školy (5. – 9. ročník) a gymnázia.

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých organizačných zložkách školy  v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. V materskej škole a na základnej škole (ročníky 1 – 4) nebude prebiehať prezenčná výučba, pre ročníky 5 – 9 základnej školy a pre gymnázium bude počas prázdnin prerušené dištančné vzdelávanie. Na materskej škole a na základnej škole budú dni prázdnin využité na komplexnú ozónovú dezinfekciu a dezodoráciu priestorov, ktoré bude zabezpečovať externá firma.

V prílohe pripájame aktuálne znenie „pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19“ ako aj aktuálne dokumenty ministerstva školstva.  

 

Mgr. Radoslav Rusňák

riaditeľ školy

 

Rozhodnutie MŠVVaŠ.pdf

Koronavírus  - pokyn od 26.10.2020.docx

postup ZŠ, MŠ.pdf

MŠ.pdf

Novinky v kocke
  • Podporte našu školu - darujte 2% (3%) zo s... / viac
  • V situácii, s ktorou dnes bojuje celý svet... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, žiaci, ako sme... / viac
  • Dodatok č. 8 k Pokynu riaditeľa školy na z... / viac
  • Vážení rodičia, kolegovia, dávame vám do ... / viac