Materská škola svätých anjelov strážcov

VÝBEROVÉ KONANIE

Učiteľ / učiteľka v materskej škole

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra

príjme do pracovného pomeru od 01.04.2024 na voľné pracovné miesto

viac

Tak veru. Aj klauni sa chceli dostať do neba a veruže mali aj veľa nápadov, čo všetko si musia zobrať zo sebou. Lenže brána tam je úzka a s plnými rukami a veľkými taškami nemožno vojsť. Našťastie dali klauni na naše rady, všetko rozdali a tak s prázdnymi rukami, ale so srdcom plným dobrých skutkov sa tam aj naozaj dostali.

viac

Chlapča ako hrášok malý,

a preto ho Janko Hraško nazývali.

O tom, ako Janko ožil a vyskočil z rozprávky by sa dali písať dlhé básne,

no na fotkách je aj tak hneď všetko jasné

viac
24.02.2024
Karneval 2024

"Hurá, je tu karneval!" Z každej triedy sa ozývala hudba a šťastný smiech. Detičky sa zmenili na superhrdinov, hasičov, policajtov a rozprávkové bytosti. V maskách sa zabávali, súťažili, tancovali a pochutnávali si na rôznych dobrotkách. Tradičnú fašiangovú zábavu mohli deti zažiť aj vďaka pánovi Jankovi Krajanecovi, ktorý prišiel v kroji zahrať na heligónke tradičné ľudové piesne. Dobrú náladu sme vďaka fašiangovému sprievodu rozdávali nielen v materskej škole, ale aj v priestoroch základnej školy a gymnázia. Bolo nám spolu veselo :)

viac

Sme veľmi vďační pánovi doktorovi Markovi Galovi za jeho veľkorysú podporu pri zabezpečení jednotného oblečenia pre našu materskú škôlku. Vďaka jeho štedrosti sme mohli vybaviť deti a učiteľky štýlovým a praktickým oblečením, ktoré posilňuje spoluprácu a vytvára jednotný dojem. Vaša sponzorská podpora je pre nás neoceniteľná a prináša nám veľkú radosť. Srdečne ďakujeme pánovi doktorovi Galovi za jeho obetavosť a dôveru v našu materskú školu. Vaša pomoc nám umožňuje vytvárať pozitívne prostredie pre vzdelávanie a vývoj detí.

viac

Dňa 29.1.2024 našu materskú školu navštívili milé dámy Mgr. Zuzana Rajčániová a Mgr. Juliana Šaffová z K centra v Bratislave. Obe sú odborníčky v oblasti práce s deťmi. Zuzka vyštudovala klinickú logopédiu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a ďalej sa vzdelávala s cieľom rozvíjať komplexne deti so špeciálnymi potrebami. Julka absolvovala špecializačné štúdium špeciálnej pedagogiky so zameraním na logopédiu a surdopédiu v Levoči a Sociálnu prácu na VŠZaSP sv, Alžbety v Bratislave. Obe dámy pracovali s deťmi v jednotlivých triedach prostredníctvom hudobno-pohybových aktivít s prvkami muzikoterapie. Kým funkciou hudobno-pohybových aktivít je najmä rozvíjanie estetického cítenia, rozvíjanie hudobnosti detí, prebúdzanie pozitívneho vzťahu k hudbe, muzikoterapia sa zameriava na nehudobné ciele ako napríklad pozornosť, pamäť, koordináciu, rozvoj sociálnych interakcií a pod. Deti sa zoznámili s rôznymi netradičnými hudobnými nástrojmi, ktoré si mohli vyskúšať, zapájali počas aktivít takmer všetky zmysly a najmä, dobre sa zabavili. Zuzka a Julka tak spestrili deťom aj pani učiteľkám jedno dopoludnie. Bolo to inšpiratívne stretnutie. Ďakujeme.

viac
01.02.2024
PROSBA 2%

Vážení rodičia a priaznivci našej školy!

V mene Združenia pri Spojenej katolíckej škole Materská škola sv. anjelov strážcov, Farská 19, 949 01 Nitra, si Vás aj tento rok dovoľujeme osloviť a požiadať Vás o poukázanie 2 % z daní nášmu rodičovskému združeniu. Pokiaľ by to bolo možné, dovoľujeme si Vás poprosiť  o oslovenie i Vašich priateľov a známych.

Aj Vašimi 2 % prispievate k modernizácii a rozvoju Materskej školy sv. anjelov strážcov. Nižšie nájdete materiál s bližšími informáciami a predvyplnené tlačivo: 

 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane fyzickej osoby 

MŠ list rodičom

 

Vami poukázané prostriedky prispievajú k zveľadeniu  areálu škôlky, k modernizácii vnútorného vybavenia a taktiež k podpore rozvíjania našich aktivít v prospech Vašich detí. Ďakujeme Vám za Vami prejavenú finančnú podporu, ako aj za Vaše modlitby.

 

vedenie školy

 

viac

Aj tento rok sme sa v adventnom období pripravovali na narodenie Ježiša. Nielen tým, že sme sa snažili robiť dobré skutky, ale sme tiež nacvičovali program na vianočnú besiedku. To, o čom Vianoce skutočne sú, vedia už aj naše deti. Mohli ste vidieť, ako sa anjeli v nebi pripravujú na Vianoce - v podaní našich najmenších Fialiek, Púpavky nám vysvetlili, že Vianoce nie sú o darčekoch, stromčekoch, ani o zvončekoch, ale o tom, že láska prišla medzi nás a vďaka nej nikdy nie sme sami. Príbeh narodenia Pána Ježiša nám predviedli naši predškoláci - Nezábudky. Vďaka tomuto milému vystúpeniu bola vianočná nálada v každom z nás.

viac

Aj tento rok sme sa s veľkou radosťou začali pripravovať na Vianoce. V adventnom období sme sa snažili byť zase o trošku lepší, pripravovať si srdiečka na príchod Pána Ježiša. Páter Peter nám požehnal adventné vecne, aby sme aj tento predvianočný čas mali požehnaný.

Ani tento rok neobišiel našu materskú školu každým dieťaťom očakávaný "sv. Mikuláš", ktorý vďaka svojej láskavosti a dobrej nálade urobil u nás zázračnú atmosféru. 

viac

O tom, ako funguje ľudské telo, aké je jedinečné a zaujímavé z vonka i z vnútra, sa mohli deti presvedčiť na Strednej zdravotníckej škole. Počas dňa otvorených dverí nás privítala pani riaditeľka, pani profesorky a veľmi milé študentky. Mnohé deti ukázali svoju odvahu a dali si obviazať ruku, nohu, hlavu... Pomocou plyšových zvieratiek im študentky ukázali, že injekcie sa netreba báť. Bolo čo pozorovať aj v laboratórnej miestnosti. Deti odchádzali do škôlky nadšené a plné zážitkov. Ďakujeme za túto spoluprácu a vrúcne prijatie.     

viac
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Či veľký, či malý. Každý sa môže modliť ru... / viac
  • Srdce je symbolom lásky - a deti ju dokážu... / viac
  • Sviatok sv. anjelov strážcov, našich patró... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac