Materská škola svätých anjelov strážcov

Sme radi, že sme v našej materskej škole pred Vianocami mohli privítať pátra Petra, ktorému sa deti vždy potešia. Aj keď v malom počte, ale sme radi, že sme spoločne slávili svätú omšu. Naši chapci boli vynikajúci miništranti :)

Fotogaléria

viac

Milí rodičia, tento mesiac sme začali „zdravo“. Ako je možné, že naše nohy odnesú celé naše telo? Čo môže za to, že dýchame? Ako vlastne funguje srdce a prečo nemôže byť unavené? Na všetky otázky sme dostali odpoveď hneď prvé dva novembrové týždne. Naučili sme sa, ako sa máme správne starať o zúbky a prečo je zdravé jedlo, také dôležité. Dokonca sme sa naučili, ako pomôcť niekomu, kto sa zranil. Skúsili sme si to s naozajstnou lekárničkou a zahrali sme sa na lekárov. Aj náš nebeský ocko uzdravoval. Aj keď on takú lekárničku nepotreboval. Aj to sme sa naučili. Že nás miluje a požehnáva. Počúva naše trápenia a vypočuje aj naše prosby, aby nás potom s láskou mohol viesť cez všetky naše radosti aj trápenia.  Okrem toho sme sa však naučili aj rozoznávať farby, triediť ich a pomenovávať geometrické tvary. Slimáčik Edo nám vysvetlil, prečo je každá farba dôležitá a kamarátka Lienka nám pomohla spoznať postupnosť dní v týždni. Už vieme, ktoré dni chodíme do škôlky a kedy sme doma. Teraz je čas sa pripraviť na najkrajšiu časť roku. Ahoj mami a ocko, my sa ideme pripraviť na advent. 

S láskou, Vaše deti  Fotogaléria

Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany. (Žalm 147, 3)

 

viac

Zo srdca vám ďakujeme, že ste sa tak štedro zapojili do milej výzv "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Aj vďaka vám budú mať seniori v zariadeniach príjemnejšie a o trošku radostnejšie Vianoce v tejto neľahkej dobe. Je úžasné, že vediete vaše deti k spolupatričnosti, láskavosti, štedrosti, k vnímaniu potrieb iných a empatii. V dnešnej dobe je to vzácne a veľmi potrebné.

Fotogaléria

 

viac

To by teda bolo, keby na nás sv. Mikuláš tento rok zabudol...Nie, nie, nezabudol, prišiel aj so svojim pomocníkom anjelom, aby potešili našich drobcov svojou prítomnosťou a balíčkom. Nebolo to však zadarmo - okrem poslúchania, si balíček deti vyrecitovali a vyspievali. Sv. Mikuláša potešili aj svojou kresbičkou. Ďakujeme Mikulášovi a anjelikovi, že prišli deti obdarovať aj v tomto obmedzenom čase  :) 

Fotogaléria 

viac

Začiatok októbra nám priniesol oslavu patrónov našej MŠ - svätých anjelov strážcov. Sviatok sme oslávili sv. omšou s našim pátrom Petrom, ale aj upečením si svojho anjelíčka-medovníčka. Deti poznávali modlitbu ruženca, príbeh detí z Fatimy, ktorý ich mimoriadne zaujal. Počas mesiaca október sme viac mysleli na našich starkých, ale aj na starších ľudí, ku ktorým sa snažíme byť pozorní a vnímať ich potreby. Rozprávali sme sa o tom, ako môžeme chrániť našu Zem, že sa každý z nás stáva ochranárom tým, ako sa správa v prírode a k prírode. Opäť sme sa naučili ďalšie pesničky a básničky, ktoré vám deti určite doma spomínajú.

Fotogaléria 

viac

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,

ako sme Vás vás už informovali, na základe rozhodnutia ministra školstva číslo:2020/17949:1-A1810 s účinnosťou od 26. októbra 2020 je do odvolania mimoriadne prerušené školské vyučovanie:

  • na základnej škole sv. Svorada a Benedikta pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
  • na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda.

Vyučovanie bude prebiehať dištančne.

Mimoriadne  sa prerušuje:

  • poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov gymnázia,
  • záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach,
  • v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov základnej školy (5. – 9. ročník) a gymnázia.

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých organizačných zložkách školy  v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. V materskej škole a na základnej škole (ročníky 1 – 4) nebude prebiehať prezenčná výučba, pre ročníky 5 – 9 základnej školy a pre gymnázium bude počas prázdnin prerušené dištančné vzdelávanie. Na materskej škole a na základnej škole budú dni prázdnin využité na komplexnú ozónovú dezinfekciu a dezodoráciu priestorov, ktoré bude zabezpečovať externá firma.

V prílohe pripájame aktuálne znenie „pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19“ ako aj aktuálne dokumenty ministerstva školstva.  

 

Mgr. Radoslav Rusňák

riaditeľ školy

 

Rozhodnutie MŠVVaŠ.pdf

Koronavírus  - pokyn od 26.10.2020.docx

postup ZŠ, MŠ.pdf

MŠ.pdf

viac

Naše dni ubiehajú veľmi rýchlo.... Už sme sa rozprávali aj o jeseni, o ovocí a zelenine. Naučili sme sa miešať farby - no k tomu sme potrebovali zásterky,  ktoré sme si sami vyzdobili a budú nám slúžiť počas celého šk. roka. Našich patrónov: anjelov strážnych sme tiež oslávili ako sa patrí. Fotogaléria vám ukáže, že v našej škôlke spoznávame veľa vecí a rastú naše priateľstvá.

viac

Dodatok č. 8 k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19

Usmernenie riaditeľa školy  platné od 12. 10. 2020   k postupu Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19. Usmernenie je vydané na základe odporúčaní MŠVVaŠ  a rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. 10. 2020:  

viac
Vážení rodičia, 

na základe medializovaných informácií ministerstva školstva Vám oznamujeme nasledovné opatrenia:
1. žiaci základných škôl sa vyučujú prezenčne za sprísnených opatrení,
2. žiaci gymnázia od 12. 10. 2020 prechádzajú na dištančné vzdelávanie (na základe rozhodnutia ministra),
3. nižšie ročníky osemročných gymnázií (prima – kvarta), ktoré korešpondujú s ročníkmi na základnej škole, budú fungovať v normálnom režime s povinným nosením rúšok,
4. Pre žiakov 6. – 9. ročníka ZŠ a prvých ročníkov osemročného gymnázia (prima – kvarta) na našej škole, zostáva v platnosti mimoriadne prerušenie vyučovania na základe riaditeľského voľna v termíne od 12.10 . 2020 do 16. 10. 2020.
5. Rušia sa plavecké kurzy, lyžiarske kurzy, výlety či skupinová výučba. Školské kluby detí budú fungovať za sprísnených opatrení.
6. Výrazne sa odporúča nosenie rúšok na materských školách, pre prvý a druhý stupeň základných školách sú povinné. Výnimka z nosenia rúšok bude platiť pre nepočujúcich, autistické deti či deti s mentálnymi poruchami.
Ďalšie informácie Vám sprostredkujeme po zverejnení oficiálnych rozhodnutí a odporúčaní ministerstva školstva a úradu verejného zdravotníctva.

Mgr. Radoslav Rusňák
riaditeľ školy
 
rozhodnutie ministra školstva SR:
viac
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Či veľký, či malý. Každý sa môže modliť ru... / viac
  • Srdce je symbolom lásky - a deti ju dokážu... / viac
  • Sviatok sv. anjelov strážcov, našich patró... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac