Materská škola svätých anjelov strážcov

... a my sme to oslávili tak, ako sa patrí. Pripomenuli sme si význam anjelov strážnych v našom živote, a ako aká by to bola oslava bez koláčika, tak sme si spoločne upiekli medovú dobrotu. Veľké prekvapenie sme dostali od študentov nášho gymnázia v podobe nádherného predstavenia o anjeloch strážnych pod vedením sestry Márie Marthe (fotografie : Dominik Pecho) - srdečne vám ďakujeme! 

Fotogaléria

viac

"To bolo super!" Tak takto nadšené odchádzali deti z dopravného ihriska na Chrenovej. Aby sme zvládli bezpečnú jazdu, pani policajtka nás najskôr v učebni poučila o dodržiavaní pravidiel a bezpečnosti na ceste a potom "šup" na ihrisko. Deti si osvojovali jazdu po pravej strane, reagovať na svetelnú signalizáciu, rešpektovať spolujazdcov a poznať základné dopravné značky.

Fotogaléria

viac

Po veľmi rýchlej adaptácii našich predškolákov sme navštívili Ponitrianske múzeum. Deti obdivovali reštaurované predmety Mgr. Šumichrastovej, ale najväčšiu radosť im urobili zvieratká a to najmä obrovský zubor. Taktiež si s veľkým záujmom obzerali trojrozmerné rekonštrukcie obydlí, staré predmety a šperky.

Fotogaléria

viac

Ku koncu školského roka sme vyprevadili budúcich prváčikov. Prajeme im, aby každého z nich škola formovala ďalej k životnému poslaniu, aby objavili a rozvíjali svoje talenty, vytvárali nové priateľstvá, aby predmetom spokojnosti neboli známky, ale snaha, ktorú do učenia vložia. 

Fotogaléria

viac

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia volkswagen slovakiaNadácia Volkswagen prostredníctvom svojho grantového programu  "Nemčina do materskej školy" poskytla našej materskej škole príležitosť uskutočňovať kvalitnú výučbu cudzieho jazyka hravou formou a veku primeraným sposobom počas celého školského roka. Náš projekt s názvom - "Šteboceme po nemecky" získal finančné prostriedky, prostredníctvom ktorých sa mohli naše pani učiteľky vzdelávať a absolvovať školenie - Innovative Sprachvermittlung, ako aj absolvovať ďalšie vzdelávanie a školenie inovatívnou metódou Hocus- Lotus pre deti vo veku od menej ako 3 do 12 rokov.  Taktiež poskytla prostriedky  na kúpu metodických materiálov , a hradila aj ďalšie náklady spojené s výukou. 

Veľký  prínos vidíme aj v tom, že Nadácia Volkswagen okrem iného cielene pomáha školám s budovaním nemeckého zázemia pre deti od útleho veku, to znamená pomáha učiteľom hlavne sprístupňovať im nové trendy vo vyučovaní cudzieho jazyka napr. formou experimentovania   a využívania všetkých zmyslov vo vyučovaní, čím sa daný proces pre deti stáva atraktívnejším a zmysluplnejším. Deti sa počas roka učili s postavičkami Hocus a Lotus, učili sa s Hansom Hase a jeho rodinou, veľmi obľúbená bola postavička Rote Socke, veľa  sme experimentovali  s materiálmi, farbami, jedlom a veľa sme aj spievali a hrali sa. 

Naša materská škola na základe získaných skúseností a osvojovaním jednotlivých metodík plánuje  aj naďalej pokračovať vo výučbe cudzieho jazyka a bude sa snažiť získané skúsenosti  a poznatky detí pri osvojovaní cudzieho jazyka v hlbšej miere rozvíjať. Cieľom je poskytnúť všetkým našim deťom možnosť osvojovania si cudzieho jazyka už v materskej škole a na tieto základy budovať ďalej na 1. stupni základnej školy, ako hovorí aj nadácia Volkswagen a my sa  s jej mottom tiež stotožňujeme pretože " vedomosti tvoria budúcnosť".

Veľké ďakujem patrí Nadácii Volkswagen, za ich podporu a finančnú pomoc pri realizovaní našich aktivít v materskej škole. 

Fotogaléria

viac

Rozhodli sme sa popasovať s dopravnými pravidlami. Ale skôr, ako sme vyšli na dopravné ihrisko, privítala nás milá pani policajtka, aby sme si spolu s ňou zopakovali dopravné značky a čo všetko nás môže prekvapiť priamo v premávke. Nezabudla nám pripomenúť, aké je nesmierne dôležité používať reflexné prvky, či už ako chodci alebo cyklisti.  No a po teórii nasledovala prax a to sme sa už veru všetci vyšantili, samozrejme, podľa pravidiel :) Fotogaléria

viac

Posledné dni nám v materskej škole spríjemnili a obohatili aj rodičia našich detí. Veľké poďakovanie patrí Margarétkinej mamine, ktorá vďaka svojej záľube potešila deti a zmenila ich na tigrov, gepardov, motýle, šteniatka. O tom, že má naozaj talent, sa presvedčíte vo fotogalérii. Celá naša škôlka rozvoniavala vďaka Agátkinmu ocinovi, ktorý tiež obetoval svoj čas a prišiel deti potešiť výbornou cukrovou vatou. Deťom nielenže veľmi chutila, ale ich aj zaujala jej výroba. V ten deň sme mali ešte jednu vzácnu návštevu a to priamo z divadla, pána Ivana Gontka, ktorý prišiel deťom prečítať rozprávky. Bolo im vzácne, že im v škôlke číta niekto iný ako pani učiteľky. Pán Gontko mal pre nich pripravené ešte jedno prekvapenie - mohli si skúsiť hrať na verklíku.

Zo srdca ďakujeme všetkým týmto vzácnym ľuďom!

Fotogaléria

viac
20.06.2018
Na hrade

Škôlkari sa už nevedeli dočkať, kedy navštívia vzácne miesto - Nitriansky hrad. Milo nás privítala pani Svajčíková a riaditeľ Diecézneho školského úradu PaedDr. Peter Buranský, ktorý nám odovzdal aj srdečný pozdrav od otca biskupa. Previedli nás takými zákutiami hradu, do ktorých sa už asi len tak ľahko nedostaneme. Hľadanie pokladu v Diecéznom múzeu bolo pre všetkých taktiež veľkým zážitkom. Truhlicu, ktorú deti objavili, nebolo jednoduché odniesť, bola plná sladkého prekvapenia. Na malú chvíľu sme sa boli stíšiť v katedrále a potom nás už v areáli hradu čakali sokoliari spolu s dravcami, aby nám predviedli lietanie a lovenie koristi zblízka. Sokoliari majú svojich kamarátov naozaj radi, každého nám predstavili a prezradili na nich aj to, aké majú vlastnosti, odkiaľ pochádzajú a čo radi lovia. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali o taký vzácny a bohatý program pre nás!

Fotogaléria

viac

Naše deti trénovali na tanečnom krúžku počas celého školského roka pod vedením lektoriek z Akadémie tanca a Základnej umeleckej školy J. Rosinského. Svoju usilovnosť nám predviedli v krátkom programe.

Fotogaléria

viac

Tento krásny deň oslávili deti z triedy Púpavky v Poľnohospodárkom múzeu. Veľmi sa tešili z lietadla, z ktorého kedysi skákali parašutisti a vyskúšali si pozíciu pilota vo vrtuľníku. Zažili tri zaujímavé jazdy a každá z nich mala svoje čaro - jazda traktorbusom, parným vlakom a detským elektrickým vláčikom. Okrem zábavy sa v “objaviteľskom kútiku” dozvedeli zaujímavé veci. Zahrali si na zvoncoch a s dobrou náladou sme sa vrátili do škôlky.

Fotogaléria

viac
Novinky v kocke
  • Hneď po vianočných prázdninách sme sa stre... / viac
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špo... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre pozýva vše... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac
  • Podporte našu školu - darujte 2% (3%) zo s... / viac