Materská škola svätých anjelov strážcov

Začiatok októbra nám priniesol oslavu patrónov našej MŠ - svätých anjelov strážcov. Sviatok sme oslávili sv. omšou s našim pátrom Petrom, ale aj upečením si svojho anjelíčka-medovníčka. Deti poznávali modlitbu ruženca, príbeh detí z Fatimy, ktorý ich mimoriadne zaujal. Počas mesiaca október sme viac mysleli na našich starkých, ale aj na starších ľudí, ku ktorým sa snažíme byť pozorní a vnímať ich potreby. Rozprávali sme sa o tom, ako môžeme chrániť našu Zem, že sa každý z nás stáva ochranárom tým, ako sa správa v prírode a k prírode. Opäť sme sa naučili ďalšie pesničky a básničky, ktoré vám deti určite doma spomínajú.

Fotogaléria 

viac

Vážení rodičia, kolegovia, žiaci,

ako sme Vás vás už informovali, na základe rozhodnutia ministra školstva číslo:2020/17949:1-A1810 s účinnosťou od 26. októbra 2020 je do odvolania mimoriadne prerušené školské vyučovanie:

  • na základnej škole sv. Svorada a Benedikta pre žiakov v piatom až deviatom ročníku,
  • na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda.

Vyučovanie bude prebiehať dištančne.

Mimoriadne  sa prerušuje:

  • poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov gymnázia,
  • záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach,
  • v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov základnej školy (5. – 9. ročník) a gymnázia.

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých organizačných zložkách školy  v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. V materskej škole a na základnej škole (ročníky 1 – 4) nebude prebiehať prezenčná výučba, pre ročníky 5 – 9 základnej školy a pre gymnázium bude počas prázdnin prerušené dištančné vzdelávanie. Na materskej škole a na základnej škole budú dni prázdnin využité na komplexnú ozónovú dezinfekciu a dezodoráciu priestorov, ktoré bude zabezpečovať externá firma.

V prílohe pripájame aktuálne znenie „pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19“ ako aj aktuálne dokumenty ministerstva školstva.  

 

Mgr. Radoslav Rusňák

riaditeľ školy

 

Rozhodnutie MŠVVaŠ.pdf

Koronavírus  - pokyn od 26.10.2020.docx

postup ZŠ, MŠ.pdf

MŠ.pdf

viac

Naše dni ubiehajú veľmi rýchlo.... Už sme sa rozprávali aj o jeseni, o ovocí a zelenine. Naučili sme sa miešať farby - no k tomu sme potrebovali zásterky,  ktoré sme si sami vyzdobili a budú nám slúžiť počas celého šk. roka. Našich patrónov: anjelov strážnych sme tiež oslávili ako sa patrí. Fotogaléria vám ukáže, že v našej škôlke spoznávame veľa vecí a rastú naše priateľstvá.

viac

Dodatok č. 8 k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19

Usmernenie riaditeľa školy  platné od 12. 10. 2020   k postupu Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19. Usmernenie je vydané na základe odporúčaní MŠVVaŠ  a rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11. 10. 2020:  

viac
Vážení rodičia, 

na základe medializovaných informácií ministerstva školstva Vám oznamujeme nasledovné opatrenia:
1. žiaci základných škôl sa vyučujú prezenčne za sprísnených opatrení,
2. žiaci gymnázia od 12. 10. 2020 prechádzajú na dištančné vzdelávanie (na základe rozhodnutia ministra),
3. nižšie ročníky osemročných gymnázií (prima – kvarta), ktoré korešpondujú s ročníkmi na základnej škole, budú fungovať v normálnom režime s povinným nosením rúšok,
4. Pre žiakov 6. – 9. ročníka ZŠ a prvých ročníkov osemročného gymnázia (prima – kvarta) na našej škole, zostáva v platnosti mimoriadne prerušenie vyučovania na základe riaditeľského voľna v termíne od 12.10 . 2020 do 16. 10. 2020.
5. Rušia sa plavecké kurzy, lyžiarske kurzy, výlety či skupinová výučba. Školské kluby detí budú fungovať za sprísnených opatrení.
6. Výrazne sa odporúča nosenie rúšok na materských školách, pre prvý a druhý stupeň základných školách sú povinné. Výnimka z nosenia rúšok bude platiť pre nepočujúcich, autistické deti či deti s mentálnymi poruchami.
Ďalšie informácie Vám sprostredkujeme po zverejnení oficiálnych rozhodnutí a odporúčaní ministerstva školstva a úradu verejného zdravotníctva.

Mgr. Radoslav Rusňák
riaditeľ školy
 
rozhodnutie ministra školstva SR:
viac

Dodatok č. 5 k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy

v súvislosti so šírením COVID-19

 

Usmernenie riaditeľa školy  platné od 01. 10. 2020   k postupu Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19. Usmernenie je vydané na základe odporúčaní MŠVVaŠ zo dňa 29. 09. 2020.   

viac

Aj keď je ešte len začiatok roka, my už sme si osvojili nové pravidlá, zvykli si na chod škôlky a vytvorili silné priateľstvá. Počas posledného týždňa, kedy sme ďakovali za úrodu, sme sa stihli oboznámiť s rôznymi druhmi ovocia a zeleniny, skúsili sme ich chuť, vôňu a poďakovali za ne nášmu Nebeskému Ockovi. Spoločne sme sa naučili básničku „Spadla hruška zelená“ a to dokonca s rytmickým sprievodom a dramatickým stvárnením. V piatok sme boli spoločne v „divadle“ a to sme nemuseli chodiť ďaleko, ani platiť vstupné. Porozprávali sme si totiž príbeh o stvorení sveta a Noeho arche. Nechýbal ani náš hlasný spev pri piesni „Boh stvoril“. Stihli sme sa tiež porozprávať o tom, čo znamená rodina, kto ju tvorí a koho máme doma. Tiež sme poznávali dopravné pravidlá, na čo slúži priechod pre chodcov, vnímali rozdiel medzi semafórom pre autá a pre ľudí. To, že sme sa spolu zahrali na autá, bola obrovská zábava. Tešíme sa na ďalšie spoločne strávené chvíle. Fotogaléria

viac

Začali sme spolu len pred pár dňami a už sme vytvorili spoločenstvo, priateľstvá, zvykli sme si na denný program a tiež sme sa stihli aj niečo naučiť. Náš deň začína rozcvičkou, počas ktorej sme sa tento týždeň naučili aj básničku, (vieme ju aj ukazovať): 

 

Už sme v lese sú tu stromy, 

jeden tu a druhý tu. 

Vietor máva vetvami, 

vtáčky letia nad nami. 

Malý zajko skáče v lese, 

veverka si orech nesie.

Medvedík sa prevaľuje,

ku spánku sa pripravuje. Fotogaléria

Po rozcvičke sa v rannom kruhu rozprávame o svojich zážitkoch a krátkou modlitbou

viac

Vážení rodičia,

v prílohe nájdete "Dodatok č. 1" k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19" , ktorý je platný od 16. 09. 2020.


vedenie školy

viac
Novinky v kocke
  • Hneď po vianočných prázdninách sme sa stre... / viac
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špo... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre pozýva vše... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac
  • Podporte našu školu - darujte 2% (3%) zo s... / viac