Materská škola svätých anjelov strážcov

Každý z nás Ho dostal a nemuseli sme si Ho ničím zaslúžiť. Bol doručený uprostred tmavej noci. Dostali sme Ho "len tak" ... z lásky.

Aj deti to vedia, prečo sme Ho dostali. Vedia tiež, že môžeme dať a dostať mnoho rôznych darčekov, a aj to, ako môžeme byť darom pre druhých - nielen pre svojich kamarátov a blízkych, ale i neznámych - tých, ktorí potrebujú pomoc alebo tých, ktorí prechádzajú každý deň okolo nás.

Deti si počas adventu pripravovali srdiečka na príchod Ježiška robením a uvedomovaním si dobrých skutkov.

viac

Naše deti sa zúčastnili na jarmoku organizovanom základnou školou, ktorého výťažok bol určený núdznym rodinám. Deti mali veľkú radosť z nákupov. Niektorí tu stretli svojich súrodencov. Podporili sme i divadlo hrané žiakmi v cene 10 centov. Dokonca tu bola i možnosť nechať si namaľovať portrét (využil to Šimonko a dal si namaľovať portrét plyšového hrocha, ktorého si tu kúpil).

Fotogaléria

viac
21.12.2016
Vianočná hra

Chceme sa poďakovať študentom 1.N. Zahrali nám divadlo o štvrtom kráľovi, ktorý cestou za Ježiškom rozdal všetky svoje perly. Študenti mali scénku podfarbenú spevom kolied, ktoré naše deti tiež poznali a preto sa radostne zapájali do deja.

Fotogaléria

viac

,,Prinášame Vám svetlo z Betlehema, zapálené v Bazilike narodenia Pána. Ako symbol pravého svetla, Ježiša Krista, ktoré v týchto dňoch zostupuje na zem, aby zahnalo temnoty zla, utrpenia a hriechu a prinieslo všetkým, ktorí Ho milujú, svetlo nového života. Prijmite ho prosím ako znak viery a radosti.“ Po oficiálnom predaní svetla pánom  Jánom  Murinom, ktorého sme ako skauta požiadali o túto službu, sa milými slovami prihovoril deťom a lampášik podal do rúk každého, kto po ňom ,,túžil“. Zároveň nám zveril úlohu prinášať Jeho svetlo všetkým blížnym. Tak nechajme Ho spolu s deťmi horieť  v našom srdci a zapaľujme ním svet.

Fotogaléria

 

(foto, text: sr. Teresita)

viac

Divadelné stvárnenie narodenia nášho Spasiteľa sme už videli v rôznych umeleckých prevedeniach. Detské stvárnenie je však niečo veľmi jedinečné. Deťom sme povedali, že hráme pre Ježiška a to stačilo na to, aby sa počas nácviku a potom i v priebehu samotnej hry vžili do danej postavy. Ich poklona, zohrievanie Ježiška, spev anjelov sú natoľko úprimné, že to cítiť aj z fotografií.

 

(text: sr. Teresita, foto: sr. Diana)

viac

"Svätý Mikuláš, pomáhaj nám z neba, aby sme ľuďom dávali seba..." ... aj týmito slovami piesne deti potešili Mikuláša, ktorý neobišiel našu MŠ. Okrem balíčka s dobrotami však deťom dal omnoho viac - ukázal im, ako môžeme byť darom pre iných... a deti sa spolu s ním podieľali na pomoci trom sestrám tým, že sa zriekli svojho (čokoládového) "groša".

 Fotogaléria

 

(text: Mgr. Katarína Hucíková, foto: študenti, sr. Teresita)

viac
29.11.2016
1.N u nás

V minulom týždni sme sa rozprávali o čase, dni a noci, hodinách... Na upevnenie tejto širokej témy, no hlavne na obohatenie nášho programu, prijali pozvanie žiaci I.N gymnázia. Deti im povedali naučenú báseň a po nej si každý študent vzal jedno dieťa a dokončil s ním ,,plagátik“. Týchto pár minút (jedna vyučovacia hodina), počas ktorej sa študenti venovali s takou láskou našim maličkým, preletela veľmi rýchlo a lúčenie padlo zaťažko obom stranám. Ďakujeme.

Fotogaléria

 

(text, foto: sr. Teresita)

 

 

viac

Sv. Martin so svojím sluhom a žobrákom nás ani tento rok neobišli. Scénkou nám opäť poukázali na hodnotu skutkov milosrdnej lásky. V srdci nám doznieva ich posolstvo, že aj naše ruky sú stvorené, aby prinášali pohladenie a pomoc.

Fotogaléria

 

(text: sr. Teresita, foto: sr. Diana)

viac


S našimi drobcami sme navštívili Strednú zdravotnícku školu v Nitre počas jej "Dňa otvorených dverí". Milé pani profesorky i študentky nám priblížili učebňu, takmer skutočnú nemocničnú izbu, čo bolo pre deti naozaj veľkým zážitkom.

Fotogaléria

 

(text: Mgr. Katarína Hucíková, foto: Mgr. Lenka Nováková, Mgr. Katarína Hucíková)

viac

V piatok 11.11. 2016 k nám zavítala vzácna návšteva. PhDr. Mária Krištofová, PhD. so študentmi zo Strednej zdravotníckej školy nás prišli naučiť, aký dôležitý je život človeka a ukázať nám spôsoby, vďaka ktorým by sme tak mohli zachrániť nejeden ľudský život. 

Študenti navštevujúci "Krúžok prvej pomoci" mali pripravené 4 stanovištia, na ktorých sa deti prestriedali.

viac
Novinky v kocke
  • Hneď po vianočných prázdninách sme sa stre... / viac
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špo... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre pozýva vše... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac
  • Podporte našu školu - darujte 2% (3%) zo s... / viac