Materská škola svätých anjelov strážcov

Milí rodičia, ďalší mesiac ubehol ako voda a Vaše - naše deťúrence sú znova o čosi smelšie, poznajú nové piesne, básničky, pohybové hry, ktoré Vás už doma určite naučili :-) Pre spresnenie pridávame texty.

 

V mesiaci OKTÓBER sme sa v triede "Nezábudky" venovali týmto témam: Jeseň, pani bohatá, Poďakovanie za úrodu, Ďakujeme za starkých, Staráme sa o prírodu.

viac
31.10.2015
Za starkých

Mám svojich starkých veľmi rád, 

s nimi sa môžem stále hrať.

Denne ich, Pane, požehnaj

a spolu s nami radosť maj.

Všetci Ťa veľmi ľúbime, 

k Tebe sa s láskou modlíme.

viac

Prinášame Vám, milí rodičia, básničky, piesne a modlitbičky, ktoré v škôlke potešili srdiečka našich maličkých. Pri ich výbere dbáme na jednoduchosť, krásu a hlavne hĺbku. Sú vyberané tematicky, ale aj príležitostne, ako to bolo napr. pri básničke o lienke. (Touto básňou utierame slzičky pri  "úrazoch" svojim kamarátom). Vaše - naše deti sú veľmi šikovné, vedia ich ešte oveľa viac,... postupne budú sem pribúdať. 

viac

Dňa 20.10.2015 sa uskutočnil v priestoroch telocvične Spojenej katolíckej školy veľký športový deň našej materskej školy zameraný na zdravú výživu a pohyb za podpory Nadácie Tesco, ktorá vybrala náš projekt s názvom „ My a naši kamaráti“. Naša materská škola získala z projektu aj peknú drevenú preliezku, ktorá sa teší veľkej obľube našich kamarátov - škôlkárov. Súčasťou projektu bola malá detská športová olympiáda, pri ktorej si deti na viacerých stanovištiach vyskúšali svoju rýchlosť, pohotovosť, spoluprácu v skupinkách, ochutnávali zdravé potraviny z nášho regiónu, ktoré sú nielen chutné ale aj prospešné pre detské zúbky a brušká. 

viac

 

16. 10. 2015 je vyhlásený za Európsky deň záchrany života. Na Svätoplukovom námestí sa konala celodenná akcia Červeného kríža, a preto hneď, ako deti počas vychádzky uvideli záchranné vozidlá, nemohli sme toto podujatie obísť. A tak sme sa dozvedeli niečo o záchrannej činnosti hasičov, deti si prezreli, čo sa v takom záchrannom vozidle nachádza. Skúšaním prilby sa každé dieťa stalo na chvíľu malým hasičom. Záchranármi sme sa stali hneď na ďalšom stanovišti, kde si deti  v záchrannom stane skúsili masáž srdca. A aby sme v tomto sychravom počasí dodali nášmu telu vitamíny, dostali sme jabĺčkovú výslužku.

Fotogaléria

 

(text. Mgr. Katarína Hucíková, foto: Mgr. Katarína Hucíková)

viac

Tento týždeň máme tému : Poďakovanie sa za úrodu a tak aj Vám milí rodičia ďakujeme za Vaše dary ovocia a zeleniny, ktorými sme si mohli vyzdobiť škôlku.  Tak ako príroda so svojimi darmi nám ukazuje starostlivosť nášho Nebeského Otca o každú rastlinku, ...o všetko stvorenie, tak nech nás aj v tomto týždni každý deň vedie ku väčšej vďačnosti.

viac

Športujeme a sme veselí aj keď je vonku sychravo.

Fotogaléria

 

(text: sr. Teresita, foto: sr. Teresita)

viac

Brat Luigi a brat Jožko na návšteve v našej materskej škole.

Fotogaléria

(text: sr. Teresita, foto: sr. Teresita)

viac

Mesiac september bol pre všetkých v našej materskej škole veľmi významný.  Už v auguste sme s veľkým očakávaním odrátavali posledné prázdninové dni a tešili sa na príchod našich škôlkarov, aby odskúšali všetko to, čo sa pre nich pripravovalo niekoľko mesiacov. A stalo sa! Škôlkari prišli a postupne sa adaptovali na nové prostredie i nové panie učiteľky, vytvárali si nové kamarátske vzťahy, poznávali nové pravidlá. Toto všetko, čo museli deti v prvé dni absolvovať, nie je vôbec jednoduché, ale zvládli to vynikajúco! No a my, učiteľky, sme skúmali a spoznávali, aké úžasné „poklady“ máme v triede. To, že sú deti veľmi šikovné, sme zistili už v prvý deň. Tešíme sa, že máme v triede spevákov, hercov, výtvarníkov, športovcov a hlavne veľkých pomocníkov.

viac

 

V piatok 2. 10. 2015 sme v materskej škole slávili sviatok našich patrónov - svätých anjelov strážcov. Deti už od rána cítili, že je tento deň výnimočný. O anjeloch sme sa rozprávali, prosili ich o ochranu, deti si svojho anjela vyrábali. Popoludní bola pre rodičov pripravená duchovná obnova s pátrom Petrom - prednáška, ruženec Božieho milosrdenstva a po ňom svätá omša, ktorej sa už zúčastnili aj detičky.

viac
Novinky v kocke
  • Hneď po vianočných prázdninách sme sa stre... / viac
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špo... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre pozýva vše... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac
  • Podporte našu školu - darujte 2% (3%) zo s... / viac