Materská škola svätých anjelov strážcov

Raz do mesiaca  slávi p. Peter sv. omšu pre našich škôlkarov, ich rodičov a všetkých priateľov známych i neznámych. Tak sme sa i v tomto mesiaci stretli v internátnej kaplnke.   Deň sv. omše nebol vybraný náhodne, ale ... Bola to streda, 11. november, sviatok sv. Martina. Deti si už druhý deň pripravovali lampášiky, učili sa piesne a vedeli, že ich čaká prekvapenie. Počas sv. omše boli veľmi ticho a pozorne počúvali pútavú kázeň o živote sv. Martina.

Po požehnaní sme im zapálili lampášiky, ktoré mali tvar húsky - a tak ako kedysi  veriaci museli hľadať sv. Martina a našli ho skrytého medzi húskami, tak sa i dnešný večer museli naše deti vydať na dobrodružné  hľadanie tohto svätca. Cestou si spievali piesne o lampášiku, o svetielku a sv. Martinovi. Na prekvapenie všetkých, sme sa po niekoľkých minútach pochodu ocitli pred nádhernou scénou.

Sr. Maria Marthe spolu s veľmi šikovnými a nadanými študentmi z gymnázia nacvičila dojímavé divadielko zo života sv. Martina a my sme  boli zrazu úplne vtiahnutí do príbehu. Na záver nám sv. Martin spolu s ostatnými hercami rozdal výborné koláčiky, ktoré napiekli pani kuchárky. Viete si predstaviť, že to nebolo ľahké splniť prianie sv. Martina, aby sme sa s koláčikom podelili.

Delenie sa s koláčom je zvyk, ktorý sa robí na počesť tohto svätca a má nám pripomínať jeho skutok lásky, keď sa podelil so svojim plášťom.

Zvykom je i príchod Martina na koni, ale koníka nám ,,sv. Martin“ prisľúbil na budúci rok. Tak sa na neho už teraz tešíme.

 

Fotogaléria

 

(text: sr. Teresita, foto: sr. Diana)

viac

Veľmi radi tancujeme a hráme divadielka. Jedno dievčatko mi pred zaspávaním povedalo: ,,Keď budem veľká, aj ja budem mať také biele šaty ako ty. Aj taký krížik ako ty." Usmiala som sa a nečakala že tento ,,monológ" bude mať aj ukončenie: ,,...aby som mohla tancovať."

Fotogaléria

 

(text: st. Teresita, foto: st. Teresita)

viac
Prinášame noty s piesňami, ktoré sú medzi nami obľúbené, žiaľ v češtine. Českú pieseň o anjeloch sme si preložili do slovenčiny a radi si ju spievame aj ako rozohriatie pred rozcvičkou.

Moje malé svetielko, chcem , aby svietilo, svietilo, svietilo.

Ježiš mi ho zapáli, chcem , aby svietilo, svietilo, svietilo.

Nikto mi ho nezhasne, chcem , aby svietilo, svietilo, svietilo.

Skryť ho pod nádobu nie, chcem , aby svietilo, svietilo, svietilo.

 

 

 

Kto stvoril žmurkajúce hviezdy,

žmurkajúce hviezdy, , žmurkajúce hviezdy?

Kto stvoril žmurkajúce hviezdy?

Náš otec Boh!

Kto stvoril vlniace sa more...

Kto stvoril lietajúce vtáčky...

Kto stvoril ušatého slona...

Kto stvoril teba, jeho i mňa...

 

 

 

 

 

/:Ráno a celý deň anjel môj nado mnou bdie môj Pane:/

/:Keď sa ráno prebúdzam, anjel môj nado mnou bdie môj Pane:/

/:Keď sa ráno umývam, anjel môj nado mnou bdie môj Pane:/

/:Keď sa ráno obliekam anjel môj nado mnou bdie môj Pane:/

/:Aj keď trochu pomáham anjel môj nado mnou bdie môj Pane:/

/:Keď do škôlky utekám, anjel môj nado mnou bdie môj Pane:/

/:A keď večer zaspávam, anjel môj nado mnou bdie môj Pane:/

 

Sviatok všetkých svätých sme s deťmi oslávili ako sa patrí. Pripravili sme im obrázok svätého ochrancu, podľa ktorého nosia meno a ktorý im z neba pomáha. Veľmi dobre pochopili, že našou snahou o čisté srdce žijeme túto nebeskú radosť už tu na zemi. Všetci si mohli obliecť biele šaty- až na chlapcov, ktorí sa ,,museli“ uspokojiť s bielym šálom (prosili si tiež šaty). Celé doobedie, počas ktorého prebiehala táto ,,hra na nebo medzi nami“, boli deti k sebe výnimočne ohľaduplné. Aj počas jedla si pripomínali, že si nesmú ušpiniť šaty, tak ako si musia i srdiečko chrániť pred hriechom.

(text: sr. Teresita, foto: sr. Teresita)

viac

V prvý novembrový týždeň sa naše deti oboznamovali s témou ľudského tela, jeho stavbou a funkciou. Zorganizovali sme besedu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bola názorná ukážka jednotlivých orgánov na ľudskej figuríne. Pani doktorka Mudr. Majerníková nám pútavou formou a ukážkami fungovania jednotlivých sústav ukázala, že nie je potrebné báť sa lekárov, ale že nám vedia (nepochybne tak skvelo ako tá naša teta doktorka) ukázať a vysvetliť všeličo zaujímavé o našich bruškách, uškách a neposedných nožičkách.

viac

Milí rodičia, ďalší mesiac ubehol ako voda a Vaše - naše deťúrence sú znova o čosi smelšie, poznajú nové piesne, básničky, pohybové hry, ktoré Vás už doma určite naučili :-) Pre spresnenie pridávame texty.

 

V mesiaci OKTÓBER sme sa v triede "Nezábudky" venovali týmto témam: Jeseň, pani bohatá, Poďakovanie za úrodu, Ďakujeme za starkých, Staráme sa o prírodu.

viac
31.10.2015
Za starkých

Mám svojich starkých veľmi rád, 

s nimi sa môžem stále hrať.

Denne ich, Pane, požehnaj

a spolu s nami radosť maj.

Všetci Ťa veľmi ľúbime, 

k Tebe sa s láskou modlíme.

viac

Prinášame Vám, milí rodičia, básničky, piesne a modlitbičky, ktoré v škôlke potešili srdiečka našich maličkých. Pri ich výbere dbáme na jednoduchosť, krásu a hlavne hĺbku. Sú vyberané tematicky, ale aj príležitostne, ako to bolo napr. pri básničke o lienke. (Touto básňou utierame slzičky pri  "úrazoch" svojim kamarátom). Vaše - naše deti sú veľmi šikovné, vedia ich ešte oveľa viac,... postupne budú sem pribúdať. 

viac

Dňa 20.10.2015 sa uskutočnil v priestoroch telocvične Spojenej katolíckej školy veľký športový deň našej materskej školy zameraný na zdravú výživu a pohyb za podpory Nadácie Tesco, ktorá vybrala náš projekt s názvom „ My a naši kamaráti“. Naša materská škola získala z projektu aj peknú drevenú preliezku, ktorá sa teší veľkej obľube našich kamarátov - škôlkárov. Súčasťou projektu bola malá detská športová olympiáda, pri ktorej si deti na viacerých stanovištiach vyskúšali svoju rýchlosť, pohotovosť, spoluprácu v skupinkách, ochutnávali zdravé potraviny z nášho regiónu, ktoré sú nielen chutné ale aj prospešné pre detské zúbky a brušká. 

viac

 

16. 10. 2015 je vyhlásený za Európsky deň záchrany života. Na Svätoplukovom námestí sa konala celodenná akcia Červeného kríža, a preto hneď, ako deti počas vychádzky uvideli záchranné vozidlá, nemohli sme toto podujatie obísť. A tak sme sa dozvedeli niečo o záchrannej činnosti hasičov, deti si prezreli, čo sa v takom záchrannom vozidle nachádza. Skúšaním prilby sa každé dieťa stalo na chvíľu malým hasičom. Záchranármi sme sa stali hneď na ďalšom stanovišti, kde si deti  v záchrannom stane skúsili masáž srdca. A aby sme v tomto sychravom počasí dodali nášmu telu vitamíny, dostali sme jabĺčkovú výslužku.

Fotogaléria

 

(text. Mgr. Katarína Hucíková, foto: Mgr. Katarína Hucíková)

viac

Tento týždeň máme tému : Poďakovanie sa za úrodu a tak aj Vám milí rodičia ďakujeme za Vaše dary ovocia a zeleniny, ktorými sme si mohli vyzdobiť škôlku.  Tak ako príroda so svojimi darmi nám ukazuje starostlivosť nášho Nebeského Otca o každú rastlinku, ...o všetko stvorenie, tak nech nás aj v tomto týždni každý deň vedie ku väčšej vďačnosti.

viac
Novinky v kocke
  • Hneď po vianočných prázdninách sme sa stre... / viac
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špo... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre pozýva vše... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac
  • Podporte našu školu - darujte 2% (3%) zo s... / viac