Materská škola svätých anjelov strážcov

Nielen Janko a Miriamka sa potešili návšteve ich ocka u nás v MŠ, ale aj my všetci. Vďaka Stankovi sme sa aspoň trochu oboznámili so svetom nepočujúcich. Posunkami a obrázkami nám priblížil ich komunikáciu. Deti si so slúchadlami mohli vyskúšať, aké je to namáhavé, keď je poškodený sluch. Na záver sme mali možnosť realizovať sa a povedať pripravené vety bez zvuku. Tu sa prejavila bystrosť a nápaditosť našich malých - niektoré deti zapojili do prejavu celé svoje telo. Ďakujeme za čas, bolo to veľké obohatenie.

Fotogaléria

viac

Tak, ako každý rok, aj teraz sme sa vybrali na Kalváriu, aby sme si pripomenuli krížovú cestu Pána Ježiša pri jednotlivých zastaveniach. Počasie nám však nedovolilo vyjsť na kopec, ale za to nám dovolili sa pomodliť krížovú cestu v kostole. Stretli sme aj pátra Tomáša, vďaka ktorému sme našu krížovú cestu ukončili s požehnaním. Navštívili sme i misijné múzeum u Verbistov, kde sme, už tradične, videli množstvo druhov živočíchov, ale aj veľa predmetov typických pre rôzne kultúry.  

Fotogaléria

viac

Naši predškoláci navštívili základnú školu, aby videli, na čo všetko sa môžu od septembra tešiť. Pani učiteľka Janka Buffová s deťmi z 1. A nás milo privítali a starali sa o nás ako o naozajstných hostí. Deti stretli svojich kamarátov - bývalých škôlkárov a tí sa tiež potešili, že nám môžu ukázať, čo sa za ten čas v škole naučili a ako sa im darí. Škôlkári si vyskúšali sedieť v školských laviciach, "čítať a písať" ako naozajstní školáci, no a starostliví prváci im v tom všetkom pomáhali. Rozlúčili sa s nami pesničkou a darčekom na pamiatku. Ďakujeme vám za krásny zážitok!

Fotogaléria

viac

To, ako sa ľudia kedysi pripravovali na Veľkú noc, mohli deti vidieť v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu, kde nás privítali jeho milí pracovníci. Do starého mlynu nás doviezol traktorvláčik a hneď sme mohli vidieť, ako sa líšia dnešné domy od tých kedysi. Skromné príbytky boli zdobené kraslicami a vôkol sa šírila vôňa sviatočných dobrôt - šunky, klobások, vajíčok a upečeného sladkého veľkonočného barančeka.

Milé tety v Konzume nás privítali teplým čajom a spoločne sme vyzdobili vajíčka. 

Bol to pekný deň. Veríme, že prichádzajúcu jar čoskoro pocítime aj teplejším počasím.  

Fotogaléria

viac

Cestujeme po Slovensku - taká bola naša téma, ktorá nás sprevádzala celý týždeň. Deti spoznávali štátne symboly, maľovali mapu Slovenska, poznávali našich "susedov", prezidenta SR. Venovali sme sa aj predčitateľskej gramotnosti, v rámci ktorej sme sa oboznamovali aj s inými známymi mestami Slovenska, nielen s mestom Nitra. 

Počas návštevy hradného areálu sme bádali, kto boli tí významní ľudia, ktorým tam postavili sochu, z pekného výhľadu sme si obzreli niekoľko dominant mesta.  

Počas vychádzky sme sa išli pozrieť k rieke Nitra s tým, že budeme kŕmiť kačky. Ako však budete môcť vidieť vo fotogalérii, najedli sa (a dokonca možno i viac) aj naši ďalší kamaráti. 

viac
26.02.2018
Rozprávka

Téma rozprávky nám sprostredkovala nové vedomosti, zážitky, spoznávanie sa. Na rozprávke O Snehulienke, sme spoznali ako sa mimikou tváre, postojom tela dá spoznať, čo môj kamarát prežíva, ale tiež ako je znásobená radosť, keď stretáme druhých s úsmevom. Jej dramatizáciou sme sa aj niečo naučili a aj zabavili. Fotogaléria 1

Zistili  sme, že do torty nemôžeme dať všetko, čo máme radi, ako to urobili psíček a mačička. Deti už vedia, že k pečeniu treba recept, a torty jeme až po vychladnutí. Fotogaléria 2

Na konci týždňa sme si vyrobili bábku bábiky a vymýšľali vlastné rozprávky. Vhod nám do témy zapadla aj výstava rozprávok v Mlynoch. Fotogaléria 3

 

 

viac
14.02.2018
Karneval 2018

Obdobie fašiangov sme zakončili obľúbeným karnevalom. Deti sa už nevedeli dočkať spoločnej zábavy, súťaží, predvedeniu sa vo svojom kostýme. A o tom, že nám bolo naozaj veselo, sa presvedčíte vo fotogalérii.

viac

V rámci týždennej témy sme spoznávali rôzne povolania, a tak sme sa dozvedeli aj o túžbach našich detí - čo by chceli robiť, keď vyrastú. 

Prišiel nás navštíviť Luckin ocko, pán Peter Fuska aj s kolegom Ondrejom, ktorí pracujú ako vojaci v zložke Vzdušných síl Ozbrojených síl SR, ktorej hlavnou úlohou je zaistenie a ochrana vzdušného priestoru Slovenska. Dozvedeli sme sa, čím všetkým musí byť vybavený správny vojak, deti si vyskúšali niektoré časti ich "povinnej výbavy". Vysvetlili nám, ako musia vedieť vojaci počúvať na prvé slovo, čo sme si s nimi aj prakticky trénovali. Ukázali nám i niekoľko fotografií z cvičení a video odpálenia "strely". Ich návšteva bola pre nás obrovským zážitkom. Hneď bolo vidieť, že túžby niektorých detí po povolaní sa krásnym zážitkom menia a máme o niekoľko nádejných vojakov a vojačiek viac. Sme veľmi vďační za čas, ktorý nám páni vojaci venovali. Bol pre nás veľmi obohacujúci.

Je veľká pravdepodobnosť, že sa túžby detí o ich povolaní často (a najmä vekom) budú meniť. Pomôžme im rozvíjať ich talenty a potenciál, aby sa raz, čo najlepšie, rozhodli pre svoje povolanie, a najmä, robili ho s múdrosťou a láskou. 

Fotogaléria

viac

Spolu s deťmi sme zažili „pestré“ dni. Medzi nás sme pozvali sestričky z Rodiny Panny Márie zo Starej Haliče a o niekoľko dní neskôr nás navštívila pani učiteľka pracujúca v nemeckej materskej škole. Na tieto návštevy sme sa dobre pripravili. Spolu sme upiekli zákusok, skladali servítky a pripravili šálky s lyžičkami na čaj či kávu. Nacvičili sme si aj krátky program v nemeckom jazyku. Hostia boli prekvapení z výslovnosti a relatívne bohatej nemeckej slovnej zásoby našich detí.

viac
05.02.2018
Čím budem?

Pre chorobnosť  nás na tému práca ľudí bolo tak málo, že naši chlapci si mohli skúsiť prácu pekára v každej fáze a upiecť vlastnú vianočku, dievčatká si za minimálnej pomoci ušili vlastnú sukničku.

Fotogaléria

 

viac
Novinky v kocke
  • Hneď po vianočných prázdninách sme sa stre... / viac
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špo... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre pozýva vše... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac
  • Podporte našu školu - darujte 2% (3%) zo s... / viac