Materská škola svätých anjelov strážcov

Posledný deň v škôlke bol skutočne slávnostný. Nezvyčajne sme po raňajkách vzali deti na malú prechádzku a keď sa vrátili, už to tu bolo... Otvorila sa trieda, spoločne do nej vstúpili všetky deti a posadali si okolo vyzdobeného stromčeka. Pomocou obrázkov premietaných na plátne, sme si pripomenuli stvorenie sveta a príchod Ježiška. Počas prezentácie ,,nečakane“ vstúpila medzi nás ,,Panna Mária“ a v náručí mala novonarodeného Ježiška. Všetkým sa poďakovala za ich krásnu prípravu... Deti mohli pristúpiť a uctiť si Božie dieťa. Od Panny Márie dostali krížik na čelo a skladací Betlehem. Všetko sme prežívali so zatajeným dychom. Ježiška nám položila do jasieľ a mnohé deti si až po upozornení všimli, že pod stromčekom sú darčeky. Po ich rozbalení a vyskúšaní, sme si spoločne zaspievali koledy a presunuli sa do jedálne - tu na stoloch nechýbali obrusy, sviečky, vetvičky, slamené ozdoby, oblátky s medom a cesnakom, perníky, ktoré si deti samé napiekli. Pani kuchárky nám pripravili vianočný obed: kapustnicu, rybu a šalát.

Nech sa nás nebo takto dotýka každý deň, nech sú naše srdcia každý deň naplnené láskou a odpustením, nech Vianoce prežívame so srdcom dieťaťa.

 Fotogaléria

(text: sr. Teresita, foto: sr. Teresita, Mgr. Katarína Hucíková)

viac

Navštívili nás študenti III.B., aby deťom prostredníctvom pantomímy priblížili čo znamená deliť sa s láskou. Anjel dáva v tejto pantomíme človeku srdce ako dar. On si ho chráni a nikomu nechce pomôcť, lebo sa bojí, že mu z neho ubudne. No čím menej pomáha tým viac z jeho srdca ubúda, až kým je také maličké, že sa anjela pýta, čo má robiť. Ten  mu dá radu, že sa má deliť, a naozaj, stretáva tých istých ľudí – zhrbenú starenku, uličníkov, dievča, ktoré ide zo školy, či reperov. Každý pred ním uteká, no tentoraz človek prichádza ku všetkým a pomáha – delí sa so svojím darom – s láskou. Čím viac sa delí, tým viac jeho srdce rastie až je také obrovské, že ho musia držať všetci a vmestí sa do neho každý.

viac

 Počas "Dňa otvorených dverí" navštívil našu materskú školu Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Deti ho už od rána s veľkou radosťou očakávali a tešili sa, keď mu zaspievajú obľúbenú "Mikulášku, dobrý strýčku". Dozvedeli sa, ako sv. Mikuláš začal svoje pôsobenie v podobe láskavej pomoci v meste Myra. Zaspievali sme si pesničky, tí odvážnejší mu venovali básničku a samozrejme, našich drobcov obdaroval balíčkom a milým prekvapením. 

Veľmi pekne ďakujeme p. prof. RNDr. M. Jenisovej a študentom gymnázia.

 

Sv. Mikuláš, oroduj za nás. Pomáhaj nám, aby sme vnímali potrebu pomoci blížnym, aby nám ich problémy neboli ľahostajné a nech sú naše dobré skutky robené v láske a skrytosti. 

Fotogaléria 

 

(text: Mgr. Katarína Hucíková, foto: p. Pleštinský)

viac

Raz do mesiaca  slávi p. Peter sv. omšu pre našich škôlkarov, ich rodičov a všetkých priateľov známych i neznámych. Tak sme sa i v tomto mesiaci stretli v internátnej kaplnke.   Deň sv. omše nebol vybraný náhodne, ale ... Bola to streda, 11. november, sviatok sv. Martina. Deti si už druhý deň pripravovali lampášiky, učili sa piesne a vedeli, že ich čaká prekvapenie. Počas sv. omše boli veľmi ticho a pozorne počúvali pútavú kázeň o živote sv. Martina.

Po požehnaní sme im zapálili lampášiky, ktoré mali tvar húsky - a tak ako kedysi  veriaci museli hľadať sv. Martina a našli ho skrytého medzi húskami, tak sa i dnešný večer museli naše deti vydať na dobrodružné  hľadanie tohto svätca. Cestou si spievali piesne o lampášiku, o svetielku a sv. Martinovi. Na prekvapenie všetkých, sme sa po niekoľkých minútach pochodu ocitli pred nádhernou scénou.

Sr. Maria Marthe spolu s veľmi šikovnými a nadanými študentmi z gymnázia nacvičila dojímavé divadielko zo života sv. Martina a my sme  boli zrazu úplne vtiahnutí do príbehu. Na záver nám sv. Martin spolu s ostatnými hercami rozdal výborné koláčiky, ktoré napiekli pani kuchárky. Viete si predstaviť, že to nebolo ľahké splniť prianie sv. Martina, aby sme sa s koláčikom podelili.

Delenie sa s koláčom je zvyk, ktorý sa robí na počesť tohto svätca a má nám pripomínať jeho skutok lásky, keď sa podelil so svojim plášťom.

Zvykom je i príchod Martina na koni, ale koníka nám ,,sv. Martin“ prisľúbil na budúci rok. Tak sa na neho už teraz tešíme.

 

Fotogaléria

 

(text: sr. Teresita, foto: sr. Diana)

viac

V prvý novembrový týždeň sa naše deti oboznamovali s témou ľudského tela, jeho stavbou a funkciou. Zorganizovali sme besedu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bola názorná ukážka jednotlivých orgánov na ľudskej figuríne. Pani doktorka Mudr. Majerníková nám pútavou formou a ukážkami fungovania jednotlivých sústav ukázala, že nie je potrebné báť sa lekárov, ale že nám vedia (nepochybne tak skvelo ako tá naša teta doktorka) ukázať a vysvetliť všeličo zaujímavé o našich bruškách, uškách a neposedných nožičkách.

viac
31.10.2015
Za starkých

Mám svojich starkých veľmi rád, 

s nimi sa môžem stále hrať.

Denne ich, Pane, požehnaj

a spolu s nami radosť maj.

Všetci Ťa veľmi ľúbime, 

k Tebe sa s láskou modlíme.

viac

Dňa 20.10.2015 sa uskutočnil v priestoroch telocvične Spojenej katolíckej školy veľký športový deň našej materskej školy zameraný na zdravú výživu a pohyb za podpory Nadácie Tesco, ktorá vybrala náš projekt s názvom „ My a naši kamaráti“. Naša materská škola získala z projektu aj peknú drevenú preliezku, ktorá sa teší veľkej obľube našich kamarátov - škôlkárov. Súčasťou projektu bola malá detská športová olympiáda, pri ktorej si deti na viacerých stanovištiach vyskúšali svoju rýchlosť, pohotovosť, spoluprácu v skupinkách, ochutnávali zdravé potraviny z nášho regiónu, ktoré sú nielen chutné ale aj prospešné pre detské zúbky a brušká. 

viac

Tento týždeň máme tému : Poďakovanie sa za úrodu a tak aj Vám milí rodičia ďakujeme za Vaše dary ovocia a zeleniny, ktorými sme si mohli vyzdobiť škôlku.  Tak ako príroda so svojimi darmi nám ukazuje starostlivosť nášho Nebeského Otca o každú rastlinku, ...o všetko stvorenie, tak nech nás aj v tomto týždni každý deň vedie ku väčšej vďačnosti.

viac

 

V piatok 2. 10. 2015 sme v materskej škole slávili sviatok našich patrónov - svätých anjelov strážcov. Deti už od rána cítili, že je tento deň výnimočný. O anjeloch sme sa rozprávali, prosili ich o ochranu, deti si svojho anjela vyrábali. Popoludní bola pre rodičov pripravená duchovná obnova s pátrom Petrom - prednáška, ruženec Božieho milosrdenstva a po ňom svätá omša, ktorej sa už zúčastnili aj detičky.

viac

V stredu 2.9. 2015 sa uskutočnila vysviacka priestorov našej materskej školy. Ďakujeme Mons. Viliamovi Judákovi, nitrianskemu biskupovi, za požehnanie i milé a povzbudivé slová. 

Fotogaléria

(text: Mgr. Katarína Hucíková, foto: sr. Diana)

viac
Novinky v kocke
  • Hneď po vianočných prázdninách sme sa stre... / viac
  • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špo... / viac
  • Spojená katolícka škola v Nitre pozýva vše... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac
  • Podporte našu školu - darujte 2% (3%) zo s... / viac