Materská škola svätých anjelov strážcov

V prvý novembrový týždeň sa naše deti oboznamovali s témou ľudského tela, jeho stavbou a funkciou. Zorganizovali sme besedu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bola názorná ukážka jednotlivých orgánov na ľudskej figuríne. Pani doktorka Mudr. Majerníková nám pútavou formou a ukážkami fungovania jednotlivých sústav ukázala, že nie je potrebné báť sa lekárov, ale že nám vedia (nepochybne tak skvelo ako tá naša teta doktorka) ukázať a vysvetliť všeličo zaujímavé o našich bruškách, uškách a neposedných nožičkách.

viac
31.10.2015
Za starkých

Mám svojich starkých veľmi rád, 

s nimi sa môžem stále hrať.

Denne ich, Pane, požehnaj

a spolu s nami radosť maj.

Všetci Ťa veľmi ľúbime, 

k Tebe sa s láskou modlíme.

viac

Dňa 20.10.2015 sa uskutočnil v priestoroch telocvične Spojenej katolíckej školy veľký športový deň našej materskej školy zameraný na zdravú výživu a pohyb za podpory Nadácie Tesco, ktorá vybrala náš projekt s názvom „ My a naši kamaráti“. Naša materská škola získala z projektu aj peknú drevenú preliezku, ktorá sa teší veľkej obľube našich kamarátov - škôlkárov. Súčasťou projektu bola malá detská športová olympiáda, pri ktorej si deti na viacerých stanovištiach vyskúšali svoju rýchlosť, pohotovosť, spoluprácu v skupinkách, ochutnávali zdravé potraviny z nášho regiónu, ktoré sú nielen chutné ale aj prospešné pre detské zúbky a brušká. 

viac

Tento týždeň máme tému : Poďakovanie sa za úrodu a tak aj Vám milí rodičia ďakujeme za Vaše dary ovocia a zeleniny, ktorými sme si mohli vyzdobiť škôlku.  Tak ako príroda so svojimi darmi nám ukazuje starostlivosť nášho Nebeského Otca o každú rastlinku, ...o všetko stvorenie, tak nech nás aj v tomto týždni každý deň vedie ku väčšej vďačnosti.

viac

 

V piatok 2. 10. 2015 sme v materskej škole slávili sviatok našich patrónov - svätých anjelov strážcov. Deti už od rána cítili, že je tento deň výnimočný. O anjeloch sme sa rozprávali, prosili ich o ochranu, deti si svojho anjela vyrábali. Popoludní bola pre rodičov pripravená duchovná obnova s pátrom Petrom - prednáška, ruženec Božieho milosrdenstva a po ňom svätá omša, ktorej sa už zúčastnili aj detičky.

viac

V stredu 2.9. 2015 sa uskutočnila vysviacka priestorov našej materskej školy. Ďakujeme Mons. Viliamovi Judákovi, nitrianskemu biskupovi, za požehnanie i milé a povzbudivé slová. 

Fotogaléria

(text: Mgr. Katarína Hucíková, foto: sr. Diana)

viac
Novinky v kocke
  • Vážení rodičia a priaznivci našej školy! ... / viac
  • Či veľký, či malý. Každý sa môže modliť ru... / viac
  • Srdce je symbolom lásky - a deti ju dokážu... / viac
  • Sviatok sv. anjelov strážcov, našich patró... / viac
  • Pokoj vám, JA som to!     „Vo svete máte ... / viac